Piráti v Písku prosadili: více peněz do zeleně a na odpady, participativní rozpočet a vyšší odměny pro členy výborů a komisí

Piráti v Písku prosadili: více peněz do zeleně a na odpady, participativní rozpočet a vyšší odměny pro členy výborů a komisí

Písečtí Piráti plní program i z opoziční role. Na posledním zastupitelstvu města tohoto roku, které se konalo 6. prosince, se na návrh Piráta Martina Brože podařilo prosadit navýšení rozpočtu města Písek na rok 2019 o 6 milionů korun na údržbu a obnovu parků, nové stromy i častější svoz odpadu.

Piráti současně hlasovali pro navýšení rozpočtu o 5 milionů pro participativní rozpočet, tedy takovou část z rozpočtu města, o němž budou spolurozhodovat přímo obyvatelé města Písku. Budou moci podávat vlastní návrhy a hlasovat o nich.

Pirátům se také podařilo prosadit navýšení odměn pro členy výborů a komisí i předsedů komisí – poradních a iniciačních orgánů zastupitelstva a rady města, kteří nejsou jinak členy zastupitelstva města. Piráti jsou toho názoru, že aktivní občané by měli být motivováni a také oceněni. Přijat byl totiž návrh Piráta Josefa Soumara, aby ze 100 korun za jednání dostali nově 200 korun členové výborů a komisí, předsedové komisí si pak z 200 korun polepší na 500 korun.

PIRÁTI PÍSECKO

FACEBOOK

ilustrační foto: Vlahos Vaggelis - Wikimedia commons

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články