Piráti chtějí v Týně nad Vltavou změnu v grantovém systému na podporu spolků a kultury

13. února 2018
Piráti chtějí v Týně nad Vltavou změnu v grantovém systému na podporu spolků a kultury

Vltavotýnští Piráti se pozastavují nad současným přerozdělováním finančních prostředků z takzvaného Oranžového roku, který podporuje v Týně činnost spolků a kulturních akcí. Nemluvíme o malé částce - každoročně rozděluje několik lidí bez jasně stanovených kritérií cca dva miliony korun! Stávající systém nám tedy přijde nedostatečně transparentní s chybějícími základními pravidly pro rozdělování těchto prostředků.

Máme za to, že podpora spolku a kulturních aktivit by měla vycházet z jasné kulturní strategie města a jejich cílů. Tuto strategie město má, ale bohužel není naplňována. Městská kulturní organizace (MCKV) by měla být garantem nabídky kulturních akcí pro širokou veřejnost. Naopak spolky a jejich činnost by měly mít jasné zadání od města, jaké další aktivity by nabídku kultury ve městě rozšířily či obohatily nebo přicházet s vlastními nápady na formáty akcí, které ve městě chybějí nebo je město nezajišťuje. Jako poradní orgán města je k tomu zřizována kulturní komise, jejíž jsem členem, a která by měla být v úzké spolupráci komisí grantovou (ta zatím neexistuje).

Grantová komise by měla být složena nikoliv čistě z politických zástupců města, ale měli by v ní zasedat členové kulturní komise, členové z oboru kultury, pořadatelé kulturních akcí, minimum zastupitelů a externí odborník na kulturu z jiného města. Podobně jako to má nastavené město Písek, kde tento model funguje již 12 let. Jasná a transparentní pravidla pro posuzování grantových žádostí by měl vytvořit městský úřad města na zadání vedení města, které by mělo udávat směr, kterým se Týn bude (nejen) kulturně rozvíjet.

Kulturní komise města Týna nad Vltavou se tímto problémem již dlouhodobě zabývá. Například v září i říjnu minulého roku vyzývala vedení města k nastavení jasně definovaných podmínek pro žadatele o grant z Oranžového roku. I k tomu, aby město dopředu transparentně dalo na vědomí o jaké projekty stojí, respektive jakou kulturu v Týně “nemáme”. Bohužel nejprve jsme se z úst radního Lubomíra Marka (ODS) opakovaně dozvěděli, že to nepřipadá v úvahu. Ani letos rada města v tomto směru žádné kroky nepodnikala. Rohlena, vedoucí odboru hospodářské správy, tvrdí, že dlouhodobě vedení města navrhuje, že by jasné podmínky pro udělování grantů vypracovalo. Naopak radní Lubomír Marek tvrdí, že Rohlena takovýmto záměrům dlouhodobě brání. Nejsme si jistí, jak je možné, aby se úředník bránil zadání svého přímého nadřízeného, ale soudce v tomto sporu dělat nechceme. Výsledkem je, že suma dvou milionů je rozdělována bez jasných pravidel, aniž bychom znali kritéria podle kterých jsou finance rozdělovány. Žadatelé od počátku nemají příliš šanci se dozvědět, zda-li nějaký grant dostanou a podle čeho bude jejich žádost posouzena.

Piráti navrhují otevřít toto téma co nejdříve a využít například zkušenosti s fungujícím grantovým systémem s odborem školství, kultury a cestovního ruchu v Písku, kde tento systém funguje již řadu let. Je škoda, že vedení města má již několik měsíců k dispozici názor prakticky celé kulturní komise, ale její pohled dosud nebyl brán v potaz. O tom, jak funguje grantový systém v Písku, se můžete podívat přesvědčit zde: www.granty-pisek.cz.

Za Týnské Piráty

Jan Novák

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články