Piráti kritizují rozhodnutí Rady města, která 29. ledna 2018 na svém zasedání zvolila nového člena dozorčí rady Teplárny České Budějovice. Stal se jím Jaroslav Mach (narozen 1995), který v současné době studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nahradil tak svého jmenovce Jaroslava Macha (narozen 1940), který na konci roku 2017 zemřel. Zajímavostí je, že člen Rady města, který se při volbě zdržel hlasování, se jmenuje stejně jako předchozí zmiňovaní, tedy Jaroslav Mach (narozen 1962).

Pirátská strana dlouhodobě kritizuje politické trafiky, systém, kdy jsou lidé do placených funkcí dosazováni primárně na základě politických, obchodních nebo dokonce rodinných vazeb namísto skutečných kompetencí. Důkazem, že nejde jen o prázdné sliby, je i návrh pražských Pirátů na tamním magistrátu nebo současný tlak na prosazení účinného nominačního zákona v Parlamentu. Zároveň tyto principy uplatňujeme sami na sobě, když placené posty uvnitř strany (s výjimkou těch volených členskou základnou) i nominace do dozorčích orgánů státních firem obsazujeme na základě výběrových řízení (viz VZP nebo ŘSD). „Důvodně se domníváme, že jedna taková do očí bijící trafika byla v Českých Budějovicích přidělena na konci ledna tohoto roku. Chcete-li pašalík feudálního střihu, kde paša předává moc svému nástupci z rodiny,“ říká budějovický Pirát Lukáš Mareš.

Rada města totiž jako nového člena dozorčí rady Teplárny České Budějovice, namísto zemřelého Jaroslava Macha, jak je výše uvedeno, zvolila Jaroslava Macha stejného jména, ročník 1995.

Na schůzi rady byli přítomno 10 radních: Miroslav Joch (ČSSD), Michal Kohn (ANO), František Konečný (ANO), Roman Kubíček ANO), Jaroslav Mach (ČSSD), Petr Podhola (ČSSD), Josef Průcha (ČSSD), Jiří Svoboda (ANO), Michal Šebek (ODS), Jaromír Talíř (KDU-ČSL)

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel (dle zápisu Jaroslav Mach (ročník 1962), 0 nehlasoval. 2 radní chybí.

Dle výroční zprávy Teplárny České Budějovice byly za rok 2016 vyplaceny odměny členům dozorčí rady ve výši 1 649 00 korun. Počet členů v dozorčí radě je 9. Odměna jednoho člena byla tedy 183 000 korun.

Jedním z radních města České Budějovice je v současnosti Jaroslav Mach (narozen 1962), nominovaný za ČSSD. Výše uvedený nový člen dozorčí rady Teplárny České Budějovice – Jaroslav Mach (narozen 1995) v současné době studuje Právnickou fakultu UK, trvalé bydliště má nahlášené v Neplachově č.p. 64, pošta Dolní Bukovsko. Tento objekt je dle katastru nemovitostí majetkem Jaroslava Macha (narozeného 1962).

Existuje důvodné podezření, že všichni tři pánové Jaroslavové Machové sdílí kromě stejných jmen také příbuzenský vztah.

„Piráti odmítají obsazování veřejných funkcí svými rodinnými příslušníky. Nepotismus v takto čisté formě, tedy forma protekce, kdy jsou preferováni příbuzní na úkor kvalifikace, je běžný ve feudálních systémech, ne však v evropské demokratické společnosti 21. století. Lidé, kteří tohle nechápou, nemají v Radě města co dělat. Strana, která umožňuje těmto lidem zastávat jejím jménem veřejné funkce, je zcela nedůvěryhodná. Zdravá strana má nástroje, jak takovémuto počínání zabránit. Nedůvěryhodné jsou rovněž ostatní politické subjekty zastoupené v Radě města (ANO, ODS, KDU-ČSL), které svými hlasy volbu takového kandidáta umožnili,“ dodává Lukáš Mareš.

Devět členů dozorčí rady Teplárny ČB připadá Pirátům zbytečně moc. „Piráti si dokážou představit, že by dozorčí rada i s ohledem na kontrolní funkci opozice, mohla fungovat jako sedmičlenná, výše finanční náhrady by se měla pohybovat do 10 000 korun hrubého za měsíc. Při počtu 7 členů 84 000 korun měsíčně a ročně by to bylo 1 008 000 korun. Ušetřeno by bylo tedy 641 000 korun,“ upřesňuje pirátský návrh Lukáš Mareš.

„Od rady města budeme požadovat popsání procesu výběru nového člena dozorčí rady, jeho životopis a relevantní kvalifikaci. Dále chceme slyšet, zda jsou výše zmínění páni Machové v nějakém příbuzenském vztahu, a případně v jakém. A pokud se ukáže, že výběr kandidáta proběhl nestandardně a na základě rodinných vazeb, budeme požadovat odstoupení Jaroslava Macha (r. 1995) z dozorčí rady, odkázání jím nabyté finanční odměny za vykonávanou funkci na dobročinné účely (například Fond ohrožených dětí) a veřejnou omluvu členů Rady města České Budějovice, kteří jej svými hlasy zvolili,“ uzavírá Lukáš Mareš.

Piráti Budějovicko