Oldřich Máca: Daně jsou zbytečně složité a zaslouží si zjednodušení

Oldřich Máca: Daně jsou zbytečně složité a zaslouží si zjednodušení

Dvojkou na jihočeské kandidátce Pirátů je daňový poradce a farmář Oldřich Máca z Jindřichova Hradce. Jeho zkušenosti z obou oborů ho přiměly zajímat se více o politiku a veřejné dění. Naše otázky proto směřovaly právě do oblastí, ve kterých se profesně pohybuje a vidí v nich značné nedostatky. V rozhovoru nastiňuje možné způsoby řešení.

Jak ses dostal k Pirátům a proč za ně kandiduješ do sněmovny?

K Pirátům mne přilákal Václav Urban, dále pak liberální, svobodný a demokratický cíl. Důvodem mé kandidatury je změna, kterou stav společnosti nutně potřebuje. Možná, že se vám budu zdát tvrdý ve svém konání a názorech, ale mou pracovní náplní nejsou jen daně a kancelářská práce, ale i chov zvířat a ten vyžaduje více jak 100% denní nasazení. Práci u zvířat nelze omezit časem, náladou a pohodlností, a tak přistupuji i k celému životu.

Ve svém podnikání se zabýváš daňovým poradenstvím. Jak je to u nás s daněmi? Tvrdí se, že jsou příliš složité a je jich moc. Kde vidíš největší slabiny stávajícího systému?

Daně jsou zbytečně složité a zaslouží si zjednodušení. Problém je však jejich správa, která neumožňuje rovnost přístupu a umožňuje úřednickou zvůli. Obrovskou část problému tvoří dotace poskytované přes různá ministerstva a jimi také kontrolované. Veřejná kontrola dotací je zásadní a měla by podléhat jediné instituci. Principem využití dotací by měla být zásada hospodárnosti, kdy cihla zazděná komerčně musí být stejně drahá jako cihla zazděná dotačně. Tuto nerovnost umožňuje rozdílný systém kontrol. V současné době jsou dotace kontrolovány ministerstvy, která je poskytují a toto vede k „rozhazování peněz“ a dotované stavby a stroje jsou mnohem dražší, než ty, které jsou předmětem běžných obchodních vztahů. Navíc se firmy a osoby schovávají za tyto formální kontroly dotací, které nerespektují hospodárnost, viz. Čapí hnízdo. Tento systém porušuje principy legitimního očekávání - rovnost přístupu. Prosaďme rovná pravidla, která platí pro firmy, živnostníky, obce i dotované projekty. Ať vše je srovnatelně drahé. Účelem žádného daňového zákona není vyhnutí se daňové povinnosti. Pravý opak nám byl předveden u korunových dluhopisů.

Piráti navrhují jednu rovnou daň pro zdanění práce včetně odvodů. Ztotožňuješ se s tímto návrhem?

Rovnou daň ano, ale až po narovnání základních principů zdanění a daňového řízení.

Nepřišli by pak daňoví poradci o práci? Když by se daně zjednodušili a mohli si je lidé vykazovat on-line, jak chtějí Piráti?

Myslím, že nepřišli. Myslím si, že s jakýmkoliv zdaněním budou lidé nějakou formu odbornosti potřebovat.

Piráti nechtějí zavést třetí a čtvrtou vlnu EET, současně by rádi zrušili EET pro e-shopy, platby kartou a drobné podnikatele. Jak se ty stavíš k elektronické evidenci tržeb jako nástroji pro výběr daní?

EET má své opodstatnění v současném stavu společnosti a její vůli platit daně. EET určitě vyžaduje systémovou změnu vedoucí ke zjednodušenému výběru daní. Zavedení EET však neměla vést k rozporům ve společnosti a kriminalizovat některé skupiny lidí.

Podnikáš i v zemědělství a Piráti by rádi podporovali menší zemědělské podniky a farmáře? Jak vidíš tuto problematiku?

Zemědělství je stejně rozsypané jako ty daně. Za správnou považuji podporu malých a středních zemědělců s produkcí. Ty velké musíme donutit k zamyšlení nad svým přístupem k samotné podstatě výroby, vtahu k přírodě a zdraví lidí. Nelze obhajovat například produkci masa s antibiotiky, znečišťování spodních vod na úkor produkce, kterou systém vyžaduje nebo kterou nejsme schopni využít. Zemědělské dotace jsou základem pro zkreslení celého tohoto systému. Obchodní řetězce a prvovýrobu již nedá asi nikdo dohromady.

Jak by se podle Pirátů zkrátili obchodní řetězce potravin od výrobce ke spotřebiteli, co navrhují také Piráti?

Možná, že by bylo řešení mít svého farmáře, podpořit ho ve zpracování, ale to začínáme znovu od začátku. Asi nám nic jiného nezbývá….

Odkazy na program:

Zemědělství

Finance


Související články

Sdílení je aktem lásky

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu