Ohlédnutí za krajskou kampaní. Kde jihočeští Piráti vyhráli volby?

15. října 2020
Ohlédnutí za krajskou kampaní. Kde jihočeští Piráti vyhráli volby?

V první řadě je potřeba poděkovat všem dobrovolníkům a dalším účastníkům kampaně, stejně jako všem voličům, kteří dali jihočeským Pirátům důvěru.

Během kampaně jsme navštívili všechna větší jihočeská města, ale i řadu menších obcí. Lidé mohli Piráty potkávat na ulicích při rozdávání Pirátských listů, hovořit s nimi, na cokoli se zeptat i naslouchat jejich názorům. Základem byl a je program, prohlášení, které udává, co chtějí Piráti v krajském zastupitelstvu dělat, co chtějí prosazovat a co naopak odmítat. Tento program byl také podstatou komunikace nejen ve zmíněných Pirátských listech, ale také na webu a na sociálních sítích. Naším cílem bylo dostatečně vysvětlit všechny myšlenky a naše důvody, proč jsou podle Pirátů ta či ona řešení nejlepší pro budoucnost všech obyvatel kraje.

Jaké nástroje jsme použili v kampani?

Kromě komunikace offline i online projel několikrát krajem pirátský autobus symbolizující předěl mezi minulostí a budoucností, kterou nyní máme možnost měnit k lepšímu. Lidé mohli na řadě míst usednout na pirátské lavičky vyrobené z vysloužilých palet a v omezeném množství jsme použili i další reklamní prostředky, např. plakáty, bannery pověšené u dobrovolníků apod. Stále však platí, že Piráti nechtějí vytvářet reklamní smog, proto jsme neplatili za billboardy a stěžejním prvkem kampaně zůstal především skutečný kontakt s širokou veřejností.

Jaké jsou výsledky voleb a co bude dál

V nemálo obcích získali jihočeští Piráti prvenství. Šlo např. o Drunče, Jarošov nad Nežárkou, Majdalenu, Ponědrážku, Příbraz, Komárov, Radenín, Lažany, Frymburk, Tálín, Želnavu a další. Někde jsme oproti minulým volbám do Evropského parlamentu zaznamenali nárůst počtu hlasů v procentech, jinde máme naopak pokles.

Celkově jsme získali hlasy od 12,85 % voličů a tím také 9 mandátů pro výkon funkce krajského zastupitele. Máme tak nyní 9 lidí, kteří budou moci pracovat na realizaci programu, který voličům již v kampani představili. Jejich práci může sledovat každý např. na Facebooku, Twitteru nebo webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.