Ohlédnutí za krajskou kampaní. Kde jihočeští Piráti vyhráli volby?

15. října 2020
Ohlédnutí za krajskou kampaní. Kde jihočeští Piráti vyhráli volby?

V první řadě je potřeba poděkovat všem dobrovolníkům a dalším účastníkům kampaně, stejně jako všem voličům, kteří dali jihočeským Pirátům důvěru.

Během kampaně jsme navštívili všechna větší jihočeská města, ale i řadu menších obcí. Lidé mohli Piráty potkávat na ulicích při rozdávání Pirátských listů, hovořit s nimi, na cokoli se zeptat i naslouchat jejich názorům. Základem byl a je program, prohlášení, které udává, co chtějí Piráti v krajském zastupitelstvu dělat, co chtějí prosazovat a co naopak odmítat. Tento program byl také podstatou komunikace nejen ve zmíněných Pirátských listech, ale také na webu a na sociálních sítích. Naším cílem bylo dostatečně vysvětlit všechny myšlenky a naše důvody, proč jsou podle Pirátů ta či ona řešení nejlepší pro budoucnost všech obyvatel kraje.

Jaké nástroje jsme použili v kampani?

Kromě komunikace offline i online projel několikrát krajem pirátský autobus symbolizující předěl mezi minulostí a budoucností, kterou nyní máme možnost měnit k lepšímu. Lidé mohli na řadě míst usednout na pirátské lavičky vyrobené z vysloužilých palet a v omezeném množství jsme použili i další reklamní prostředky, např. plakáty, bannery pověšené u dobrovolníků apod. Stále však platí, že Piráti nechtějí vytvářet reklamní smog, proto jsme neplatili za billboardy a stěžejním prvkem kampaně zůstal především skutečný kontakt s širokou veřejností.

Jaké jsou výsledky voleb a co bude dál

V nemálo obcích získali jihočeští Piráti prvenství. Šlo např. o Drunče, Jarošov nad Nežárkou, Majdalenu, Ponědrážku, Příbraz, Komárov, Radenín, Lažany, Frymburk, Tálín, Želnavu a další. Někde jsme oproti minulým volbám do Evropského parlamentu zaznamenali nárůst počtu hlasů v procentech, jinde máme naopak pokles.

Celkově jsme získali hlasy od 12,85 % voličů a tím také 9 mandátů pro výkon funkce krajského zastupitele. Máme tak nyní 9 lidí, kteří budou moci pracovat na realizaci programu, který voličům již v kampani představili. Jejich práci může sledovat každý např. na Facebooku, Twitteru nebo webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články