NÚKIB varuje před ohrožením klíčové infrastruktury včetně nemocnic

NÚKIB varuje před ohrožením klíčové infrastruktury včetně nemocnic

Asi si ještě všichni vzpomeneme, jak naštvaní a bezmocní jsme se cítili, když na začátku koronavirové krize někdo kyberneticky napadl jednu z „pevností v první linii” - brněnskou fakultní nemocnici. Jaká bezohlednost a sobeckost.

Po útoku došlo k rychlé reakci národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. NÚKIB vydal sadu doporučení, jak riziko podobného útoku na nemocnice snížit. Například v českobudějovické nemocnici to znamenalo, že prakticky ze dne na den nám byl na vnitřní síti výrazně omezen přístup na internet, přihlašování do soukromých e-mailů bylo zakázáno a nebylo ani možné do počítačů cokoli nahrávat. Ano, částečně nám to ztížilo přístup k informacím, které pro naši profesi potřebujeme, ale vlastně mi to až tolik nevadilo. Vlastně jsem se divil, že to neřešili už mnohem dřív. Ale lepší pozdě než nikdy. Škoda jen, že se vždycky čeká až na krizi. Ale to už je asi prostě napsané v DNA naší společnosti.

A proč o tom mluvím dnes? NÚKIB totiž právě dnes oficiálně varoval, že klíčová infrastruktura včetně nemocnic je ve výrazném ohrožení a pravděpodobnost dalšího útoku je vysoká, protože už teď se na něj útočníci připravují. Varování si můžete přečíst zde (PDF).

Doufejme, že vedení všech nemocnic zareaguje na výzvu alespoň v takové míře, jako reagovalo v minulosti to českobudějovické, a další útok už nepřijde.

Jako Pirátům je nám téma kyberbezpečnosti blízké. Tohle vážně není legrace.

Děkujeme za přízeň!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články