Nezákonné a arogantní kácení na hrázi Hrejkovického rybníka

15. března 2021
Nezákonné a arogantní kácení na hrázi Hrejkovického rybníka

Několik let se vleče povolování rekonstrukce Hrejkovického rybníka v okrese Písek, a to z dobrých důvodů. Na hrázi je, nebo teď již spíše byla, alej starých dubů. Kácení bylo nakonec povoleno pod podmínkou, že bude provedeno za teplého počasí a ohroženým živočišným druhům se tak dá alespoň šance uniknout. Firma Orlík nad Vltavou Jana Schwarzenberga ale tyto podmínky ignorovala a stromy dnes začala kácet. A to navíc přesto, že jí bylo uloženo, aby zpracovala vliv projektu na krajinný ráz, než s ním bude pokračovat.

Piráti se o kauzu zajímají ve spolupráci s místními obyvateli již delší dobu a na zasedání zastupitelstva jsme vyzvali příslušného náměstka hejtmana, aby ji spolu s námi dále řešil. Táhne se již od roku 2017, kdy proběhlo první kolo žádostí o stavební povolení, kácení dřevin a zásah do významného krajinného prvku. Výsledkem několika podnětů na přezkum bylo, že povolení ke kácení bylo zneplatněno a investor byl informován, že si musí zajistit také povolení pro zásah do prostředí zvláště chráněných druhů, protože se na místě vyskytuje několik druhů netopýrů.

Toto povolení pro zásah do prostředí firma pana Schwarzenberga nedávno získala spolu s novým povolením ke kácení, ovšem za podmínky, že bude provedeno za teplot alespoň okolo 10°C, právě kvůli zmiňovaným netopýrům. Dnes, když se teplota v obci pohybovala okolo 4°C, se ale firma rozhodla podmínky ignorovat a začít kácet, a to navíc tím způsobem, že nejdříve do všech stromů její pracovníci rychle vyřízli podélné klíny, takže když místní obyvatelé přivolali Českou inspekci životního prostředí a policii, nebylo již co zachraňovat. Podle názoru několika místních obyvatel a pracovníků v ochraně přírody navíc povolení kácení a výjimka pro zásah do biotopu chráněných druhů nebyly ani tentokrát vypracované správně. Místním jsme tedy poskytli návod, jak podat podnět na přezkum těchto rozhodnutí, kterým se nyní krajský úřad a Ministerstvo životního prostředí zabývají. Mj. v projektu chybělo posouzení vlivu na krajinný ráz, na základě čehož se nyní zastavilo celé povolování rekonstrukce. Krajinný ráz však byl tímto nezákonným zásahem zničen, takže to vypadá, že pokácení dubů bylo jen účelovým prostředkem, jak rekonstrukci prosadit.

Obecně na základě dostupných informací nelze jednoznačně říct, že by oprava hráze a tedy kácení stromů nebylo vůbec potřeba. V případě povodně je riziko vždy a hráz s těmito sklony normám neodpovídá. Myslím si ale, že by šlo hledat i řešení, které by nevyžadovalo kácení v tomto rozsahu, což je ovšem otázka pro odborníky. Co je nesporné, je nezákonný postup v podobě ignorace vcelku jednoduchých podmínek, za kterých bylo kácení povoleno.

Firma Jana Schwanzenberga již dříve za nepovolené kácení obdržela pokutu za pokácení souvislé linie lesa v Jetěticích, jen 17 km vzdálených od Hrejkovic.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.