Na Krajský úřad Jihočeského kraje ode dneška můžete vyrazit i bez občanky v peněžence - stačí mít u sebe telefon s aplikací eDoklady!
„Těší mě, že se podařilo spustit používání eDokladů na krajském úřadě už pět měsíců před oficiálním datem. Krajské úřady totiž mají povinnost akceptovat eDoklady až od 1. července,“ okomentoval možnost pirátský krajský zastupitel Jan Hošek.

Elektronické ověřování dokladů se týká všech agend Krajského úřadu Jihočeského kraje, kde se fyzická osoba prokazuje na místě občanským průkazem. Konkrétně se jedná o CzechPOINT, matriku, živnostenský úřad, agendu silniční dopravy, stavebního úřadu, školství a zdravotní správy.

Aplikace eDoklady umožňuje:

  • Kopírování údajů - V mobilní aplikaci eDoklady máte bezpečně uloženy všechny údaje z občanského průkazu. Tyto údaje můžete snadno kopírovat a přenášet do jiných aplikací, například při vyplnění adresy v e-shopech, nebo když potřebujete číslo občanky při rezervaci letenek, při uzavírání smluv nebo zřizování různých služeb
  • Prokazování totožnosti - S aplikací také můžete osobně prokazovat svoji totožnost tzv. ověřovatelům. Oproti předkládání klasické plastové občanky zde ale máte výhodu v tom, že vidíte, které údaje po vás ověřovatel požaduje a můžete předání údajů odmítnout. Když je například nutné ověřit pouze vaši plnoletost, stačí předat údaj o věku. Není potřeba zobrazit i rodné číslo, jméno nebo adresu.
  • Nezfalšovatelnost - Občanku v eDokladech není možné zfalšovat. Zašifrované údaje se u ověřovatele rozšifrují a tím se ověří jejich platnost. Aby bylo jasné, že zobrazené údaje patří k vám, ukáže se i vaše fotografie. Nikdo se za vás nebude moci vydávat.
  • Ochranu soukromí - Data o prokazování nebudou dostupná státu ani nikomu jinému. Pouze vy ve svém zařízení můžete (ale nemusíte) uchovávat historii prokazování. Tuto funkci si můžete sami zapnout, můžete ji kdykoli vypnout a uložená data smazat.
  • Zabezpečení dat v případě ztráty nebo odcizení - Pokud mobil ztratíte nebo je vám odcizen, nikdo se k vašim datům nedostane. Data jsou šifrovaná, chráněna biometrií nebo PINem a na dálku můžete aplikaci eDoklady odpojit v Portálu občana a tím ještě zvýšit zabezpečení dat.

Aplikaci můžete stahovat pro Android a pro Apple