Minulé vedení Jihočeské centrály cestovního ruchu způsobilo finanční škodu Jihočeskému kraji, Piráti upozorňují, že někdo musí nést odpovědnost

15. září 2022
Minulé vedení Jihočeské centrály cestovního ruchu způsobilo finanční škodu Jihočeskému kraji, Piráti upozorňují, že někdo musí nést odpovědnost

Minulé vedení Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) způsobilo dle výsledku auditu škodu neoprávněným vyplácením odměn, odstupného a příplatků. Bývalý ředitel JCCR Jaromír Polášek také v řadě případů uváděl nepravdivé informace ve Zprávě o odstranění nedostatků ze dne 29. 10. 2019, kterou vypracoval na základě auditu provedeném v roce 2018. Informace přednesl na dnešním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje zastupitel a člen komise pro cestovní ruch Jiří Roubíček (Piráti).

„Jihočeskému kraji vznikla kromě jiného také jasně vyčíslená finanční ztráta a tu by měl někdo zaplatit. Konkrétně jde o neoprávněně vyplacené odstupné ve výši cca 145 tisíc korun bývalé ekonomce JCCR a neoprávněně vyplacený příplatek za vedení a část osobního příplatku pracovnici pro domácí cestovní ruch v celkové výši 128 448 korun,“ uvedl v úvodu jednání zastupitelstva Jiří Roubíček.

První audit Jihočeské centrály cestovního ruchu proběhl v roce 2018, na základě velkého množství zjištěných chyb proběhl druhý audit v roce 2021 a ukončen byl na začátku letošního roku. Kromě zmíněného neoprávněného vyplácení peněz bylo při druhé kontrole zjištěno, že Ing. Jaromír Polášek, bývalý ředitel JCCR, vykazoval na základě první kontroly opravy, které ve skutečnosti provedeny nebyly. Šlo například o aktualizace vnitřních předpisů týkající se majetku, účetnictví a ostatních ekonomických agend, stanovení kompetencí jednotlivých oblastí, uzavírání smluv s nehospodárnými dopady apod.

„Výsledek auditu se vztahuje na minulé vedení Jihočeské centrály cestovního ruchu a je možné konstatovat, že neakceptovalo doporučení z předchozí kontroly a žádná zásadní nápravná opatření neprovedlo. Budu rád, když se za současného vedení Jihočeského kraje situace zlepší a někdo za způsobené škody ponese odpovědnost,“ uzavírá Jiří Roubíček.

Zadávání zakázek ze strany JCCR se věnoval také Kontrolní výbor Jihočeského kraje a jeho předseda Jan Novák (Piráti), který upozornil na nestandardní zakázku na realizaci facebookové a instagramové kampaně, kterou vyhrává stále stejný uchazeč. Bližší podrobnosti v kontrolní zprávě na webu Jihočeského kraje v sekci kontrolního výboru.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články