V sociální oblasti zastupitelský klub Pirátů ostřížím pohledem dohlíží nejen na dotační tituly vyhlašované krajskou koalicí. Martin Mareda pro vás shrnul, jak situace s dotačními tituly v této oblasti vypadá:

Jednou z vlajkovou lodí koalice byl program My v tom Jihočechy nenecháme. Na první pohled bohulibý program na podporu znevýhodněných rodin, který jsme byli připraveni bez výhrad podpořit. Bohužel se ale ukázalo, že podmínky diskriminovaly ty nejohroženější děti. Ač jsme program připomínkovali, nepodařilo se nám tomu zamezit.

Je smutné, že kraj oblastem protidrogové a rodinné politiky v roce 2023 snížil přidělené finanční prostředky, stejně jako podpoře některých sociálních služeb. Snažili jsme se o nápravu vyhlášením druhé výzvy v těchto dotacích – ale náš návrh zastupitelstvem neprošel.

Snižování financí je přitom brzdou pro rozvoj sociálních služeb. Proto je dobrá zpráva, že se v roce 2024 dotace pro rodinnou politiku znovu navýšily.

Na zastupitelstvu kraje jsme také otevřeli kauzu mediálně sledované vraždy klientky v krajském sociálním zařízení. Upozornili jsme na neřešení této tragédie v odborné krajské sociální komisí, nedostatečné informování veřejnosti a v neposlední řadě jsme apelovali na ochranu tzv. whistleblowera, tedy člověka, který informoval média o chování zaměstnanců zařízení ke klientům.

Aktivní jsme i v sociální komisi, kde náš člen Júsuf Traore mimo jiné inicioval diskusi na téma krizového bydlení. Jedná se o poskytnutí přechodného bydlení lidem, kteří se nacházejí v akutním ohrožení např. při povodních, akutní ztrátě bydlení, požáru apod. Zde by měla existovat jasná metodická podpora ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje obcím.

Martin Mareda

Narodil se v dubnu roku 1976 v Chrudimi, ale po šesti letech se dostal řízením osudu do Tábora, kde žije dodnes. Po studiích na místním gymnáziu se upsal Jihočeské univerzitě, kterou úspěšně dokončil s titulem Mgr. Jeho profesní dráha měla směřovat do učitelství pro střední školy s podivuhodnou aprobací dějepis-latina. Náhoda tomu ale chtěla, že na civilní službu zamířil do Centra Auritus, které se věnuje závislým osobám na drogách, tak jejich nejbližším rodinným příslušníkům. Po absolvování civilní služby v Auritu zakotvil a pracuje zde s nadšením do současnosti. V roce 2009 získal od Ministerstva zdravotnictví odbornou způsobilost – adiktolog.

Jeho velkým koníčkem je hudba – můžete jej znát i ze skupin Peshata a Stará Pešatová, baví ho ale i nahrávání a mixování.

V roce 2017 kandidoval do sněmovních voleb jako člen Pirátské strany za krajské sdružení Jihočeský kraj. V roce 2018 kandidoval do komunálních voleb v Táboře jako člen Pirátské strany. V říjnu 2018 se stal zastupitelem. Od listopadu 2020 je předsedou MS Piráti Tábor. V dubnu 2021 se stal 2. místostarostou Tábora s gescemi správy majetku města a městskými společnostmi Bytes a SLMT. V únoru 2022 získal jako náhradník post krajského zastupitele.
Po komunálních volbách 2022 obhájil post 2. místostarosty s gescemi správy majetku města, dopravy a městskou společnosti Bytes. Zůstal členem Komise sociální a nově byl nominován do Komise pro bezpečnost. Vzhledem ke gesci dopravy, byl také zvolen předsedou SMOOT, který je objednavatelem MHD Tábor.