Vědec Martin Kákona chce zlepšit život lidem pomocí moderních technologií, do Senátu kandiduje v obvodu 13

29. května 2022
Vědec Martin Kákona chce zlepšit život lidem pomocí moderních technologií, do Senátu kandiduje v obvodu 13

Ing. Martin Kákona Ph.D. působí v politice od roku 2014 a v letošních volbách kandiduje do Senátu v obvodu 13, který zahrnuje okres Tábor, část okresu Písek a Voticko. Senát vnímá jako důležitou pojistku demokracie a samotnou politiku jako službu lidem a naší Zemi. Budoucnost vidí v zajištění podmínek, které dalším generacím umožní zvládnout klimatickou změnu a zajistí tak prosperitu lidí.

Martin Kákona se narodil v Táboře, do školy chodil v Sezimově Ústí a v Praze, kde absolvoval ČVUT FEL, obor Elektronické počítače, a následně ČVUT FJFI, obor Jaderné inženýrství. V minulosti pracoval jako vedoucí týmu, který mimo jiné vyvinul první český šifrovací mikroprocesor, zabýval se předáváním utajovaných dat, generátory náhodných znaků a biometrií. V současné době pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kde konstruuje detektory kosmického záření a zabývá se studiem vysokoenergetických jevů v atmosféře včetně bouřek.

V politice se pohybuje posledních zhruba sedm let, založil pirátské místní sdružení v Soběslavi, kde se stal městským zastupitelem. Na tuto veřejnou funkci pak rezignoval po šesti letech v roce 2020, kdy se stal po volbách zastupitelem krajským. Na této pozici se zabývá infrastrukturou, zejména dopravou, a společně s ostatními Piráty pracuje v opozici. Do Senátu kandiduje z vlastního přesvědčení, že demokracii je potřeba neustále chránit.

„Když jsem byl mladší, myslel jsem si, že je Senát k ničemu. Nyní už vím, že se bez něj náš současný politický systém neobejde. Senát je důležitá pojistka demokracie,“ říká Martin Kákona a dále upozorňuje, že nebýt Senátu, tak dnes Česká republika přišla o mnoho zákonů, které pomáhají demokracii bránit. „Každý senátor zastupuje přibližně 127 tisíc obyvatel a měl by se bez ohledu na stranickou příslušnost či jiné vazby starat o to, aby v zákonech nebyly opomenuty potřeby žádné skupiny obyvatel. Nesmíme si nechat vzít naši demokracii nějakými oligarchy a populisty. Nesmíme si nechat vzít budoucnost našich dětí lidmi, kteří chtějí mít z politiky živobytí,“ apeluje Martin Kákona.

V případě úspěchu v senátních volbách se chce Martin zasazovat o vytváření podmínek pro zvládnutí klimatické změny. „Jde zejména o následující generace, které se budou s proměnou klimatu potýkat. Mladí lidé musí mít motivaci se vzdělávat a musí být materiálně zabezpečeni, aby se vzdělávat mohli. Musí mít kde studovat, kde bydlet a kde žít. V nedostatku by se naše úsilí změnilo na pouhý boj o přežití, který nemůžeme bez správného vyhodnocování informací přežít,“ vysvětluje Martin Kákona a jako konkrétní příklad uvádí potraviny a energetiku: „Musíme pečovat o potravinovou soběstačnost a v souvislosti s tím začít používat technologie, které nám umožní získat energetickou nezávislost. Legislativa musí v tomto směru podporovat lokální energetiku.“

Martin Kákona nezapomíná ve svých volebních prioritách (viz níže) ani na oblast, kde žije. Jak upozorňuje, celospolečenský a politický přístup ke klimatu má dopad všude.

„Táborsko je místo, kde vznikly světoznámé podniky, jako například Kovosvit, Silon nebo Lada, a právě na jejich historii můžeme navázat. Součástí rozvoje samozřejmě vždy byli a do budoucna budou lidé – těm musíme zajistit podmínky pro vzdělávání se a rozvoj tak, aby celá společnost mohla vytvářet nové technologie,“ uvádí Martin Kákona a nejen v souvislosti s chystanou stavbou překladiště u Soběslavi zmiňuje také potřebu zemědělské půdy: „Nechci překladiště a montovny s agenturními zaměstnanci kolem dálnice, chci zde firmy, které produkují velkou přidanou hodnotu. Pokud obětujeme zemědělskou půdu, musí na ní vyrůst provoz, za jehož výrobky si dokážeme dlouhodobě kupovat potraviny, které nám bez zemědělské půdy budou chybět. Konkrétně o jižních Čechách se říká, že tu rostou jenom brambory, ale proč by ne? Právě brambory zachránily v minulosti Evropu před hladomorem.“

Další informace o osobě a práci Martina Kákony najdete na webu martinkakona.cz. O jeho práci a další aktivitě mimo jiné v Zastupitelstvu Jihočeského kraje budou dále Piráti informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Programové priority Martina Kákony

  • Klimatická změna existuje a diskuse, zda za ní může příroda nebo lidé, je zbytečná. S klimatickou změnou se musíme vypořádat, musíme jí zvládnout.
  • Green Deal je příležitost, které se musíme chopit. Je to příležitost vytvářet a prodávat technologie.
  • Green Deal nás nezvýhodňuje. Pokud ho zvládneme, udělá nás energeticky nezávislými.
  • Jedině technologie nám zajistí konkurenceschopnost ve světě. Musíme vytvářet takové výrobky, které mají vysokou přidanou hodnotu. Montovny cizích produktů nás dlouhodobě neuživí.
  • Mladým lidem musíme vytvořit podmínky, aby se mohli vzdělávat a osvojovat si a vytvářet nové technologie.
  • Musíme být potravinově soběstační.
  • Musíme být technologicky a energeticky soběstační.
  • Důchodová reforma není o starých lidech, ale o mladých. Lidé se budou mít jen tak dobře, jak dobře se budou mít jejich děti. Pouze ty mohou zajistit starým lidem kvalitní život.
  • Lidé musí být svobodní. Aby byli svobodní, musí být vzdělaní.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články