Piráti nepodpořili snížení rozpočtu JIKORDu o 1,8 milionu korun, upozorňují na to, že v kraji stále chybí integrovaný dopravní systém

17. prosince 2021
Piráti nepodpořili snížení rozpočtu JIKORDu o 1,8 milionu korun, upozorňují na to, že v kraji stále chybí integrovaný dopravní systém

Na letošním posledním jednání krajského zastupitelstva byl snížen rozpočet pro Jihočeského koordinátora dopravy (JIKORD). Pirátští zastupitelé tento návrh nepodpořili, se snížením rozpočtu na koordinaci dopravy nesouhlasí a upozorňují na to, že Jihočeskému kraji stále chybí integrovaný dopravní systém (IDS).

Podle opozičního zastupitele Martina Kákony jsme poslední kraj v republice, který nemá zavedenou integrovanou dopravu na celém svém území a není dobré snižovat rozpočet organizaci, která by toto měla v brzké době zajistit. IDS je podle něj velmi důležitý pro rozvoj cestovního ruchu, umožňuje obyvatelstvu cestovat například za prací, do škol, nemocnic, za nákupy a za zábavou.

„Zavedení IDS je velmi náročný úkol spočívající v perfektním plánování a koordinaci mnoha veřejných i soukromých subjektů. Nejsme si jisti zaváděním úspor v organizaci, která by měla, jak doufáme, v brzké době integrovaný dopravní systém v kraji zajistit, proto jsme nemohli snížení rozpočtu Jihočeského koordinátora dopravy podpořit,“ uvedl Martin Kákona a dodal:

„Kvalitní integrovaný dopravní systém by měl přinést kvalitní dopravní obslužnost, která je zásadní pro rozvoj cestovního ruchu, umožňuje obyvatelstvu cestu za prací, do škol, nemocnic, cestu za nákupy a za zábavou. V neposlední řadě nelze opomenout ani ekologické hledisko a optimalizaci dopravy. Jihočeský kraj přitom čeká na integrovaný dopravní systém už mnoho let a v letošním roce dokonce hranice Jihočeského kraje překročil IDS jiného regionu. Stalo se tak dříve, než IDS našeho kraje dorazil k vlastním hranicím,” dodal Martin Kákona.

Jakmile bude vedením Jihočeského kraje představena koncepce zavádění IDS, jsou Piráti připraveni po předchozím vlastním vyhodnocení a připomínkování vlastním expertním týmem podpořit rozpočtovou změnu, která by zavedení kvalitního integrovaného dopravního systému uspíšila. Doprava je totiž podle jihočeských Pirátů jednou ze základních technických infrastruktur kraje a měla by jí být věnována náležitá pozornost.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články