Dnes jsem se jako předseda lékařských odborů českobudějovické nemocnice sešel s vedením kvůli připravenosti naší nemocnice a nezbytným opatřením, která se již zavedla, nebo se zavést plánují.

V Jihočeském kraji máme nákazu prokázanou u 13 lidí (toto číslo se může měnit), naštěstí nikdo z nich není zaměstnancem českobudějovické nemocnice. Naše laboratoř vyhodnocující testy na koronavirus již jede na plný výkon a vyšetřování bezpříznakových osob z preventivních důvodů teď není možné.

Ode dneška (17. 3.) přešla nemocnice na omezený provoz, prozatím do 11. 4. Jsou tak rušeny veškeré plánované hospitalizace, operace, vyšetření a další výkony, u kterých je to medicínsky bezpečné.

To, co nás v současné době omezuje, je nejistota dodávek zdravotnického materiálu; zásoba je nyní na cca 14 dnů. Nikdo neví, jak se bude situace na trhu vyvíjet a na proklamace Vlády se nelze zcela spolehnout. Muselo se tedy přistoupit k dalším opatřením, aby se akutní provoz nemocnice udržel po co nejdelší dobu.

Byla určena oddělení tzv. první linie, která mají při zásobování materiálem přednost. Jedná se zejména o infekční, ARO, kardiochirurgii a oddělení pro péči o pacienty se srdečními poruchami, jednotku resuscitační péče, všechny JIP, oční, stomatologii, část radiologie a samozřejmě urgentní příjem včetně ambulancí a služby lékařské pohotovosti pro dospělé i děti a stomatologii. Zaměstnanci těchto oddělení dostali uloženo nepřetržitě nosit roušky a v případě jakékoli manipulace s nakaženým pacientem jsou k dispozici další ochranné pomůcky. Zaměstnanci toto nařízení skutečně dodržují, což je skvělé.

Kromě toho nemocnice přistoupila k organizačním změnám s cílem udržet případné pacienty s koronavirovou infekcí izolované od běžného provozu tak, aby se nákaza nešířila uvnitř nemocnice. K tomuto účelu bude sloužit větší část infekčního oddělení. Velmi by nám pomohlo úplné oddělení hospitalizovaných nakažených do vyhrazených nemocnic. Za tímto účelem se mluví o transformaci nemocnice Na Homolce v Praze a U sv. Anny v Brně. Už aby to bylo co nejdřív!

Další série opatření probíhá mezi zaměstnanci - bylo nám doporučeno stýkat se co nejméně. Tam, kde je to možné, jsou tvořeny menší pracovní jednotky, které se navzájem neprolínají. Pokud by se někdo nakazil, nebudou tak v karanténě muset být všichni, ale jen část oddělení. Pomáhá nám i krajský úřad, organizuje například hlídání dětí zaměstnancům.

Jaký bude další vývoj, není v současné době nikdo schopný říct určitě, veškeré úvahy jsou jen odhady. Zatím přemýšlíme v řádu týdnů až jednotek měsíců. Pokud se podaří zajistit pravidelné a spolehlivé dodávky zdravotnického materiálu, může běžný provoz začít najíždět o něco dříve.

Českobudějovická nemocnice se připravuje na zajištění akutní péče nejlépe, jak je to jen ve stavu omezených a nejistých dodávek zdravotnického materiálu možné. Přijímá taková opatření, aby došlo k minimalizaci případného přenosu nákazy mezi zaměstnanci. V tomto ohledu mám k vedení nemocnice naprostou důvěru, chci mu poděkovat, stejně jako všem kolegům zaměstnancům, které ta největší výzva teprve čeká. Určitě je na místě ocenit i veřejnost, která za svými zdravotníky stojí. Děkujeme!

MUDr. Lukáš Mareš,<br /> lídr Pirátů do krajských voleb, zastupitel Českých Budějovic, předseda lékařských odborů českobudějovické nemocnice a lékař na radiologickém oddělení