Krajské zastupitelstvo schválilo vybrané projekty z dotačního programu na environmentální vzdělávání – více než 1000 dětí se dostane na pobytové výukové programy do přírody

23. května 2022
Krajské zastupitelstvo schválilo vybrané projekty z dotačního programu na environmentální vzdělávání – více než 1000 dětí se dostane na pobytové výukové programy do přírody

Na posledním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byly schváleny konkrétní projekty z dotačního programu na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). Tento program dlouhodobě podporuje krajská zastupitelka Lucie Korytářová, která upozorňuje na to, že dotační tituly by potřebovaly lepší propagaci a konkrétně EVVO pak navíc finanční kontinuitu.

Piráti považují za úspěch už samotné navrácení dotačního titulu EVVO do krajského rozpočtu, k němuž došlo na jejich podnět.

„Jsem ráda za návrat tohoto dotačního titulu, vzdělávání je důležitou součástí dlouhodobé péče o životní prostředí a je klíčem k pochopení toho, jak zachovat udržitelný život na naší planetě,“ uvedla na jednání zastupitelstva Lucie Korytářová.

Na programu bylo schvalování konkrétních projektů škol a dalších organizací, které o peníze z dotačního titulu požádaly. Šlo o pobytové výukové programy v přírodě pro školní děti nebo například úpravy školních zahrad a podpora badatelsky orientovaných projektů na práci dětí v terénu. Jak ale Lucie Korytářová dále upozornila, v současné době má Jihočeský kraj na EVVO vyčleněny oproti původním třem milionům korun jen miliony dva, což sice k pokrytí aktuálních žádostí stačí, je to však jenom tím, že o dotačním titulu možní žadatelé nemusí vědět.

„Dotační titul bohužel nebyl obnoven v plné výši jako před jeho úplným dvouletým výpadkem. Pro pokrytí současných žádostí sice stačí, to je ale způsobeno především tím, že subjekty, které by mohly o peníze žádat, po dvouletém výpadku s dotacemi nepočítaly. Problém je také v obecně nízké propagaci všech dotačních titulů tak, aby se o nich dozvědělo co nejvíce možných zájemců a mohli jsme skutečně vybírat z co nejširší řady zajímavých a kvalitních projektů,“ dodává Korytářová.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články