Komentář ke zvolení Františka Talíře náměstkem pro životní prostředí a zemědělství

Komentář ke zvolení Františka Talíře náměstkem pro životní prostředí a zemědělství

Koaliční smlouva nám dává nahlédnout do směřování nové koalice. V zemědělství v některých ohledech nemůžeme čekat překročení stínu politických vazeb minulosti, v jiných koalice čerpá i z pirátského programu.

Příkladem toho prvního je zřejmě explicitně vypíchnutá spolupráce s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje (RAK JK), kde je předsedou představenstva pan Pavel Dlouhý. Myslím, že by se nová koalice měla velmi snažit, aby na ní neulpěl stín pochybnosti, že má k panu Dlouhému nějaký speciální vztah. Proto jsem chtěl na zasedání vědět, jestli pod novou radou kraje bude agrární komora nadále přímo dotována místo toho, aby se o peníze otevřeně soutěžilo mezi různými organizacemi, které jsou obdobné věci v našem kraji schopné zajistit.

Připomeňme si, že například v květnu 2020 přidělil kraj RAK JK dotaci bezmála dva miliony korun na vzdělávací akce a mediální kampaně. Navíc agrární komora zastupuje co do počtu jen menšinu zemědělců (alespoň na úrovni republiky), a to především ty větší agropodnikatele. Pan náměstek mi na to odpověděl spíše vyhýbavě.

Naopak oceňuji převzetí části pirátského programu o podpoře lokálních zemědělců prostřednictvím nákupu potravin přímo krajskými stravovacími zařízeními, jako jsou jídelny škol nebo nemocnic. Jsem připraven spolupracovat na nastavení systému tak, aby to jihočeské krajině skutečně prospělo, a ne naopak.

<hr />

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.