Piráti ve městech Jihočeského kraje podepsali koaliční smlouvy a ujali se svých mandátů

24. října 2022
Piráti ve městech Jihočeského kraje podepsali koaliční smlouvy a ujali se svých mandátů

Pirátští zastupitelé se po komunálních volbách ujali svých mandátů a po vyjednávání podepsali koaliční smlouvy v Písku, Táboře a v Českých Budějovicích.

V Písku je součástí vedení města Josef Soumar, který má jako místostarosta na starosti finance a rozpočet, digitalizaci, čistotu a pořádek, dopravu a participativní rozpočet a Martin Brož jako neuvolněný radní pro životní prostředí.

„S pokorou vstupuji do profesionální politiky, vědom si odpovědnosti za město, občany i mé politické kolegy. Mými gescemi budou finance, rozpočet, digitalizace, doprava, pořádek a participativní rozpočet. V podepsané koaliční smlouvě jsou zapracovány také naše priority, například výstavba cyklostezky, sportovní hala, zavedení rozklikávacího rozpočtu, rozvoj lokality bývalých kasáren, podpora sportu, rekonstrukce budovy bývalé knihovny a obnova dětských hřišť. Těším se na spolupráci s mými kolegy. Věřím, že společně posuneme město Písek dobrým směrem,“ uvádí ke svému zvolení Josef Soumar.

V Táboře se díky koaliční smlouvě stal místostarostou s gescí dopravy a správy majetku Martin Mareda a neuvolněným radním Václav Klecanda.

„Jsem s výsledkem koaliční smlouvy a programových priorit spokojen. Čeká nás ale těžká práce. Ztratili jsme dva mandáty. Věřím, že v odpracování našich priorit budeme uvnitř Pirátů fungovat jako tým, tak jako před volbami,“ říká staronový místostarosta Martin Mareda.

V Českých Budějovicích se stal neuvolněným radním Svatomír Mlčoch a uvolněnou náměstkyní primátorky Zuzana Kudláčková. Ta má na starosti životní prostředí, kulturu a územní skupiny. Pirátský tým bude doplňovat zastupitel Martin Novotný.

„Programové priority obsažené v dnes podepsané koaliční smlouvě a post náměstkyně pro kulturu, životní prostředí a územní skupiny nám umožní prosazovat řadu našich vizí z volebního programu a odvést pro České Budějovice maximum práce. Gratuluji také za celý náš zastupitelský klub zvolené primátorce Dagmar Škodové Parmové, zvoleným náměstkům i radním a všem zastupitelům. Věřím, že se nám bude následující roky dobře spolupracovat,“ okomentovala dnešní ustavující jednání zastupitelstva v Českých Budějovicích Zuzana Kudláčková.

O práci v zastupitelstvech, radách, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články