Kandidátka na primátorku Českých Budějovic Zuzana Kudláčková chce otevřené město vstřícné k jeho obyvatelům

8. ledna 2022
Kandidátka na primátorku Českých Budějovic Zuzana Kudláčková chce otevřené město vstřícné k jeho obyvatelům

Na dnešním jednání Celostátního fóra České pirátské strany vystoupila se svým projevem také jednička českobudějovické kandidátky Zuzana Kudláčková. Hovořila o potřebě změnit směr a chování vedení města, které se brání otevřenosti a vzájemné spolupráci. Zmínila také některé palčivé problémy Českých Budějovic, například nedostatečný úklid města, nesprávnou péči o městskou zeleň a nedostupnost bydlení.

„Současné vedení města se hystericky bojí otevřenosti. Většina z jeho členů odmítá sdělit nejen to, jak na jednání rady hlasovala, ale i projevit svůj názor na projednávanou věc. Kultura tajnůstkářství je zakořeněna tak hluboko, že rada města raději nechá nacpat cédéčko se zvukovým záznamem svého jednání do skartovačky, než aby ho poskytla zastupitelům, natož pak občanům. Diskuse s veřejností nebo celým zastupitelstvem se musíme často domáhat a bohužel nejsou běžnou součástí rozhodování. Já si představuji, že vedení města bude vstřícné a bude samo automaticky a ve velké šíři poskytovat informace nejen zastupitelům, ale hlavně veřejnosti. Je tedy nutné otevřít jednání výborů a komisí, jmenovité hlasování rady, opozici zpřístupnit její jednání a pořizovat detailnější zápisy, zprovoznit uživatelsky přívětivé a funkční městské webové stránky a vrátit se k vydávání městských novin,“ představila své plány pro komunikaci vedení města s veřejností Zuzana Kudláčková.

Dále upozornila na fakt, že České Budějovice sice mají celou řadu velký projektů, ale jsou zatím jen na papíře a běžnému provozu navíc taková pozornost věnována není. Řešení vidí ve spolupráci nejen v rámci města, ale také se sousedními obcemi.

„Budějovice jsou město s obrovským potenciálem a mohou skutečně být místem, kde by chtěl žít každý, stejně jako já. Je třeba na tom nejen pracovat ale hlavně spolupracovat. Sice jsou v běhu projekty, byť zatím pouze na papíře, na nové velké reprezentativní budovy, ale všude se válí odpadky, městský mobiliář je na odpis, v části města dodnes není kanalizace, údržba zeleně se řeší seříznutím okrasných keřů pět centimetrů od země, doprava je v kolapsovém stavu prakticky každý den. Je smutné když levá ruka neví co dělá pravá. Spolupráci je třeba zintenzivnit i s okolními obcemi, jejichž obyvatelé k nám chodí do škol a dojíždějí za prací. Pro rozlohou zdaleka nejmenší krajské město v republice je to přeci nutnost! Proč ji vedení města dlouhodobě zanedbává?“ položila spíše řečnickou otázku Zuzana Kudláčková.

Zmínila také své hlavní dlouhodobé téma, jímž je dostupnost bydlení.

„Mou prioritou je dostupnost bydlení. Ve chvíli, kdy bude schválen zákon o dostupnosti bydlení vládou, které jsme účastni, chci zajistit, že bude v maximální možné míře a funkčně aplikován v našem městě. V Budějovicích sice vznikla - i za mého přispění - koncepce bydlení a nová pravidla společně se zřízením kontaktního místa pro bydlení, ale ve fungování celého systému spatřuji velké rezervy,“ dodala Zuzana Kudláčková.

Piráti z Českých Budějovic budou volit další kandidátky a kandidáty v následujících týdnech, programové priority představí během jara.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články