Kamil Podzimek: Děti na ubytovnu nepatří!

Kamil Podzimek: Děti na ubytovnu nepatří!

Kamil Podzimek je na sedmém místě naší krajské kandidátky do voleb v letošním roce. Ve spolupráci s dalšími českobudějovickými Piráty – Pavlou Heydukovou a Janem Hoškem si pro vás připravil text o problematice dětí na ubytovnách.

115!
Nejméně tolik dětí v současné době žije v Českých Budějovicích na ubytovnách. Jejich průměrný věk je pouhých 6 let. Zároveň nesmíme zapomenout, že tento problém se netýká pouze našeho města, ale i celého kraje. S bydlením na ubytovnách je bohužel úzce spojen obchod s chudobou a také různé formy závislostí. A to skutečně není prostředí, ve kterém by měly vyrůstat děti.
V sociální komisi se snažíme pracovat na tom, aby se tato situace změnila k lepšímu. Situaci by mohla pomoci vyřešit alespoň částečně městská ubytovna s pevně a férově nastavenými pravidly. A jako Piráti chceme vést na téma dětí na ubytovnách nejen politickou diskuzi, ale především tu odbornou. Právě proto jsme přizvali zástupce organizací pracující s rodinami a snažíme se najít možná východiska.

Zároveň víme, že důležitá je i prevence, který by měla začít už na školách. V našem programu jsme se proto na podporu a úpravu školské primární prevence zaměřili. To znamená, že chceme, aby městem zřizované školy mohly úspěšně a dlouhodobě předcházet rizikovému chování. Zatím jsme stále na začátku dlouhé cesty

Kamil Podzimek

Studoval na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích obor Sociální práce a dále na Teologické fakultě Jihočeské univerzity obor Sociální a charitativní práce. Je absolventem psychoterapeutického výcviku Instep a absolventem kurzu facilitátorů případových konferencí.

Pracoval jako terénní sociální pracovník a dlouholetý vedoucí terénních programů PREVENT. Nyní je ředitelem sekce pro HR služby. Externě pracuje jako psychoterapeut, lektor a odborný konzultant.

Kamil je také předsedou sociální komise v Českých Budějovicích. Momentálně se zabývá problematiku osob bez přístřeší a problematiku rodin žijících v nedůstojných podmínkách na ubytovnách.Chce, aby na školách fungovala dlouhodobá, pravidelná práce s třídními kolektivy s cílem zabránit výskytu rizikového chování, proto se zabývá revizí programů primární prevence.

Je otcem tří dětí. A právě s rodinou rád aktivně tráví volný čas. Je také milovník přírody, kempování, knih, dobré muziky a smíchu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články