Jsou Piráti pro Jihočeský kraj tou správnou volbou?

20. července 2016
Jsou Piráti pro Jihočeský kraj tou správnou volbou?

Piráti představují novou netradiční stranu nezatíženou korupčními a klientelistickými skandály. Fungujeme plně transparentně a tyto principy bychom rádi přenesli na krajskou i celostátní úroveň. V Praze nebo Brně se našim zastupitelům daří na korupční skandály upozorňovat a transparentní opatření úspěšně zavádět. Pojďme ulehčit od zbytečných výdajů plynoucích do nesprávných kapes i rozpočtu Jihočeského kraje.

Jako největší problém kraje vnímáme pramalou možnost občanů kontrolovat odvedenou práci zvolených zastupitelů a zároveň kontrolovat co přesně se děje s veřejnými penězi. Občan nemá možnost snadno a bez obstrukcí zjistit kde končí finance, se kterými kraj hospodaří. Nemá možnost lehce na "dvě kliknutí" nahlédnout do smluv uzavřených krajem a posoudit tak, zda je smlouva výhodná či nikoliv. Je dnes již téměř folklórem a můžete se každý týden potkat s minimáně jednou kauzou, kde je na první pohled zřejmé, že dochází k vyvádění veřejných peněz do soukromých kapes. Je to dnes natolik běžný jev, že si na to občané už natolik zvykli, že to vnímají jako samozřejmost, nikdo proti tomu neprotestuje a co je nejhorší nikdo za to ani není potrestán. Kde není důvěra, musí být kontrola!

Pokud by se podařilo nastavit taková opatření, aby bylo možné cestu veřejných peněz snadno monitorovat, nebyl by pro takovéto "odklánění" peněz z rozpočtu kraje najednou prostor. Díky tomu by se mnohem snadněji řešili ostatní problémy, které kraj trápí například v dopravě, školství a zdravotnictví, protože by na řešení těchto problémů bylo v rozpočtu více peněz.

Mimo snahy zprůhlednit toky veřejných peněz mají Piráti také propracovaný program napříč všemi odvětvími lidského žití. Našimi kandidáty nejsou léta se u moci držící papalášové, kteří se jakémukoliv nahlédnutí tzv. pod pokličku urputně brání, ale aktivní lidé, které trápí stejné problémy jako Vás, a rozhodli se s nimi sami pohnout. Je teď na Vás, zda jim s tím pomůžete a dáte jim šanci. V dopravě se zasadíme o propojený systém, v němž bude možno kombinovat na sebe logicky navazující spoje, postavíme se proti rušení malých škol a místo počítačového systému za desítky milionů zavedeme svobodný software, který je v porovnání s komerčním řešením citelně levnější. Zasadíme se o rozvoj moderního kraje rovných příležitostí, který bude reflektovat vývoj digitalizované společnosti a na kličkování politiků před poskytnutím informací v něm nebude místo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.