Jihočeští Piráti se sešli v Českém Krumlově

Jihočeští Piráti se sešli v Českém Krumlově

První letošní krajské fórum jihočeských Pirátů se sešlo 9. března 2019 v restauraci Plevno v Českém Krumlově. Jelikož se ve městě UNESCO formuje skupina pirátských příznivců, rozhodla se členská základna její snahu podpořit právě tímto setkáním. V Krumlově se sešlo celkem 36 Pirátů a příznivců.

Hned v úvodu se představilo osm příznivců: z Českého Krumlova, Soběslavi, Jistebnice, Borovan, Jindřichova Hradce a Českých Budějovic, kteří by se rádi stali členy České pirátské strany. Jejich zájem i nabídnuté zkušenosti členové uvítali a vedli se zájemci neformální rozpravu.

Poté se slova ujal jihočeský předseda Pirátů Lukáš Kolářík. Zmínil schválený rozpočet kraje na tento rok i uzavření smlouvy s Janem Lukavským, nájemcem hospůdky v Pirátském centru Čepice v Českých Budějovicích, která hned po jejím otevření výrazněji ožila společenskými a kulturními akcemi pro veřejnost. Zmínil i většinové rozhodnutí členské základy o zrušení Místního sdružení Jindřichův Hradec, jehož členové však nadále zůstávají členy krajského sdružení a mohou se podílet na práci pro Piráty. Upozornil také na nutnost včasné přípravy na krajské volby a na rozjíždějící se kampaň na Eurovolby, kde má Jihočeský kraj dva zástupce Janu Koláříkovou a Dana Leštinu.

Jiří Roubíček shrnul pořadatelství Celostátního fóra v Táboře, kterého se zhostili především táborští Piráti a řada dobrovolníků. Táborští nastupujícímu městu poskytnou zpětnou vazbu/návod na pořádání největší pirátské akce v roce.

Josef Soumar z MS Piráti Písecko a hlavní garant takzvaných KET – krajských expertních týmů vyzval přítomné k vzájemnému provázání a nastartování aktivity jednotlivých týmů. Padly dva konkrétní návrhy schůzek pro KET pro životní prostředí a KET pro kulturu a cestovní ruch v Čepici, která by měla být základnou i pro všechny ostatní týmy.

Následovaly reporty z jednotlivých místních sdružení, které naleznete v celkovém zápise. Velkým tématem byla začínající kampaň na Eurovolby, kterou přijela představit volební manažerka Martina Kavanová. Jak být více vidět a lépe prezentovat pirátské aktivity řešil vedoucí mediálního odboru Zbyněk Konvička, který informoval o zavedení mediálního plánu, na němž se budou podílet tzv. mediální spojky ze všech pirátských měst. Obnovilo se i měsíční vydávání e-mailového Zpravodaje. Závěr patřil zaměření se na agendu Jihočeského kraje jako celku.

Další setkání krajského fóra se plánuje na květen v Prachaticích.


Související články

Krajské fórum
Český Krumlov

Sdílení je aktem lásky

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu