Jihočeští Piráti a Starostové představili kandidáty a jejich vize pro práci v Poslanecké sněmovně

7. září 2021
Jihočeští Piráti a Starostové představili kandidáty a jejich vize pro práci v Poslanecké sněmovně

Jihočeští Piráti a Starostové dnes na tiskové konferenci představili čelní jihočeské kandidátky a kandidáty, tedy možné budoucí poslankyně a poslance, program a vize pro práci v Poslanecké sněmovně. Jihočeští kandidáti se chtějí zaměřit hlavně na nápravu současné neutěšené situace, státní dluh, digitalizaci, bezpečnost, školství a změnu exekučního řádu.

Lídrem jihočeské kandidátní listiny je Lukáš Kolářík, současný poslanec PS PČR, člen výboru pro bezpečnost a výboru pro sociální politiku a expert na dluhovou problematiku z jihočeských Katovic. Ten v úvodu tiskové konference upozornil na současný stav a na společný velmi propracovaný program Pirátů a Starostů.

„Vláda za sebou nechala 30 000 mrtvých a 2 biliony dluhu, takový chaos se nesmí opakovat. Škody tu už ale jsou a z následků působení této vlády nás může vytáhnout jedině přesný a podrobný plán. Máme velice propracovaný program zpracovaný jako aplikaci. To je standard, na který už jsme dnes v běžném životě zvyklí. Že vůči němu zatím pokulhává stát, je zásadní chyba, na kterou se už jen nabalují další nedostatky,“ uvedl Lukáš Kolářík a pokračoval.

„Stačí se podívat, co udělalo 177 dní úplné uzavírky škol a nedostatečná úroveň digitalizace s našimi dětmi. Samozřejmě, že budeme bránit tomu, aby se podobný exces opakoval, proto jsme připravili plán pro bezpečný návrat dětí do škol. Zároveň je ale jasné, že nové technologie ve vzdělávání musí zůstat, protože tam mají své místo. Učebnice mají být v elektronické podobě a žáci musí mít přístup k internetu. Děti musí začít škola bavit, musí jim nabídnout interaktivní prvky. Musíme vést děti zajímavou formou k dovednostem, které budou v životě potřebovat. Chceme žít ve vzdělané společnosti, odolné vůči populistům a podvodníkům,“ dodal Lukáš Kolářík a dále zmínil exekuce, které jsou kromě bezpečnosti jeho hlavním tématem.

„Rozdíly v naší společnosti bohužel narůstají a pandemická krize k nim ještě přispěla. Na 800 tisíc lidí je dnes v exekuci. Přitom exekuční řád je tak špatně nastavený, že mnozí se ocitají v dluhové pasti. V tomto volebním období se mi podařilo alespoň zabránit exekucím na dětské dluhy, ale řada problémů bohužel zůstala, protože se další změny nepodařilo přes odpor některých poslanců prosadit. Snad se mi to podaří v příštím funkčním období, pokud budu zvolen. Nedává totiž smysl dlužníky bezmyšlenkovitě trestat a připravovat je o šanci, vrátit se do společnosti. To poškozuje také věřitele, kteří často nedostanou zpátky celou dlužnou částku a nakonec tento neřád stojí něco nás všechny. Finančně, na přímých nákladech státu s řízením. Ale i jinak, protože vykopává propasti mezi námi, spoluobčany, a zřetelně působí stres v celé společnosti,“ popsal Kolářík a zmínil také bezpečnost, která je jeho druhým hlavním tématem:

„Stres působí také ve složkách IZS a v bezpečnostních sborech, které s neuvěřitelným nasazením bojovaly s pandemií. Čeho se tito lidé dočkali? Zmrazení růstu mezd v rozpočtu, které chce paní ministryně Schillerová z hnutí ANO navrhnout na příští rok. A to v situaci, kdy funkčnost bezpečnostních sborů i bez tohoto polibku smrti dlouhodobě ohrožují podstavy. Jako garant programového bodu Bezpečnost znám situaci v těchto složkách a vím, co je třeba změnit. Digitalizace v oblasti bezpečnosti u nás navíc rozhodně nemá vypadat tak, že by místo policistů byly všude jen kamery, u kterých není ani ideálně zajištěno, kdo a jak nakládá se záznamy. Nechceme sledování lidí státem ani soukromými firmami, které obchodují s daty. Chceme naopak takovou digitalizaci, která dá občanům více soukromí i lepší možnost dozorovat stát a nakládání s veřejnými penězi, a která bezpečnostní sbory vybaví vyšší mírou právní jistoty. Říkal jsem, že je hodně co napravovat. Ale naštěstí je i jak to napravit. Nikdy není pozdě na to odmítnout aroganci a hanebnost. Rozhodnout se pro svobodu a lidskou důstojnost a dát sami sobě ve volbách vládu, která nám k něčemu bude. Vládu práva, vládu, která bude skutečně pracovat na konkrétních problémech. Taková vláda může naší zemi zase vrátit budoucnost,“ uzavřel dnešní projev poslanec Lukáš Kolářík.

Viktor Vojtko, dvojka jihočeské kandidátky, je vysokoškolský pedagog, který je nyní náměstkem primátora Českých Budějovic, dlouhodobě se věnuje rozvoji cestovnímu ruchu a digitalizaci veřejné správy.

„Jako vystudovaného informatika mne nenechává chladným to, jak v oblasti digitalizace zaostáváme. Česko je 3. od konce žebříčku EU a 99. na světě. Místo řešení, která by využívala skutečný potenciál digitalizace, máme nepropojené systémy o nedostatečné kapacitě, uživatelsky nepřívětivá řešení nebo zbytečně drahé zakázky na IT. Potřebujeme dát digitalizaci zásadní politickou prioritu na úrovni vlády a změnit kompetence jednotlivých centrálních orgánů státní správy, aby bylo možné pro IT řešení vycházet z jednotné architektury, bezpečně sdílet data i dobrou praxi,“ uvedl Viktor Vojtko a zmínil i možná řešení:

„Místo samostatných, ale hodně podobných systémů vyvíjených pod různými ministerstvy, například pro dotace, je nutné prosazovat sdílená řešení využívající již dříve za veřejné prostředky vytvořený programový kód. Místo zadávání drahých zakázek externím dodavatelům potřebujeme mít ve státní správě vlastní schopné vývojáře a metodickou podporu. Místo zdigitalizovaných neefektivních procesů je nutné procesy navrhovat tak, aby odpovídaly moderním technologiím. Proč je například stále nutné žádat o prodloužení řidičského nebo občanského průkazu a chodit na úřad pokaždé dvakrát? Proč je nutné sebou mít při řízení řidičský průkaz, když je možná digitální kontrola řidičského oprávnění policií? Nad těmito pozůstatky minulých dob je potřeba se zamyslet a legislativně příslušné procesy upravit,“ dodal Vojtko a dále hovořil o cestovním ruchu:

„V cestovním ruchu pracuje každý 22. Čech a tvoří necelá 3 procenta ekonomiky. Pro jižní Čechy má nicméně cestovní ruch speciální význam, protože zde máme řadu turisticky ceněných a hojně navštěvovaných míst. Kvůli pandemii covid-19 dostal cestovní ruch velkou ránu. Podnikatelé se potýkají s řadou problémů způsobených nejen poklesem zahraniční poptávky, ale i odlivem pracovních sil do jiných oborů. Jsme navíc jedna z mála zemí, která nemá vlastní zákon o cestovním ruchu, který by stanovoval odpovědnosti v jednotlivých úrovních systému cestovního ruchu, pravidla podnikání pro průvodce, horskou službu apod. a zejména pro sdružování finančních prostředků, aby se tyto prostředky vracely zpět do rozvoje regionů. Pro to, aby se cestovní ruch rozvíjel udržitelně a podporoval rozvoj regionů, je nutné se mu systematicky legislativně věnovat. Je potřeba dát více nástrojů samosprávám pro regulaci nadměrného turismu a jeho negativních efektů včetně sdílené ekonomiky (AirBnB apod.), nastavit systém financování rozvoje cestovního ruchu, transformovat agenturu CzechTourism do opravdové destinační společnosti se zapojením soukromého sektoru, upravit marketingovou strategii a podpořit digitalizaci i v této oblasti,“ uzavřel Viktor Vojtko.

Třetí místo na jihočeské kandidátní listině má Josef Soumar, v současné době člen Zastupitelstva Jihočeského kraje a města Písku. Jeho tématy jsou finance a ochrana spotřebitele, jimž se dlouhodobě věnuje jak v soukromém povolání wealth managera a lektora finanční gramotnosti, tak v politické činnosti.

„Aktuálně čelíme bezprecedentnímu zadlužení našeho státu. Náš současný dluh přesáhl 2,5 bilionu korun (2500 miliard, 40 % HDP). Pokud dle střednědobého výhledu ministerstva financí připočteme i dluhy následujících období, víme, že brzy překročíme 3 biliony korun a velmi rychle se tak přiblížíme dluhové brzdě. Vláda v následujícím roce nepočítá s další vlnou pandemie, přesto počítá s dalším 390 miliardovým schodkem státního rozpočtu. Se zvyšujícím se dluhem se zvyšují i platby za obsluhu státního dluhu. Ten nás bude stát každý rok odhadem 80-100 miliard korun jen na úrocích. Pro představu se jedná o cca 250 kilometrů postavených dálnic každý rok, které nerealizujeme, ale zaplatíme je za naše dluhy,“ vyjmenoval na úvod svého projevu Josef Soumar.

„Je zřejmé, že musíme konsolidovat naše veřejné finance. Proto koalice Pirátů a Starostů představuje komplexní finanční plán, tedy soubor konkrétních opatření pro rychlejší konsolidaci, aniž bychom omezili veřejné služby a aniž bychom museli výrazně změnit daně. Jedním z našich cílů je udržet deficit do roku 2025 pod 3 % HDP. Toho dosáhneme kombinací růstu, úspor, investic, dodatečných příjmů a fixací výdajů. Tento plán navíc umožní budoucí vyrovnané rozpočty a dlouhodobě povede k zodpovědnému a udržitelnému zacházení s veřejnými financemi, což by měl být ostatně cíl každé budoucí vlády,“ dodal Josef Soumar a představil konkrétní řešení:

„Konkrétně u výdajů navrhujeme jejich fixaci na úrovni roku 2022. Počítáme se zákonnými valorizacemi a nárůstem výdajů dle našeho programu (vzdělání, kultura, obrana) a využití růstové trajektorie vývoje HDP. V případě růstu vidíme možnosti v dodatečných příjmech, jako je řešení transferových cen do daňových rájů, zrušení a revidování daňových výjimek a také šanci dostat na trh práce více lidí (senioři, rodiče na RD, lidé v exekucích). Pro investice jsme připravili plán, který nazýváme bilion pro budoucnost (pro republiku). Zde počítáme s účinnými nástroji a vhodnými pobídkami, které navíc povedou k modernizaci průmyslu. Tedy využití vhodných stimulů, které zapojí soukromý sektor a podpoří jej v investicích, např. pomocí zkrácených odpisů. Bilion je plánovaný na 5 let a každých 200 miliard investovaných ročně nám přinese dodatečná 2 % HDP. Navrhovaná opatření mají různé fáze náběhu a plně se aktivují v roce 2025. Věřím, že se podaří naplnit všechny naše plány a vrátíme tak naší zemi finanční budoucnost,“ uzavřel Josef Soumar.

Zuzana Kudláčková má na jihočeské kandidátní listině čtvrtou pozici. V současné době je zastupitelkou a předsedkyní zastupitelského klubu Pirátů v Českých Budějovicích. Je také členkou bytové komise, věnuje dostupnému bydlení a sociálním věcem.

„Hypotéky jsou nedostupné, nájmy se zdražují, výstavba drhne, obchod s chudobou kvete. To je ve zkratce aktuální stav situace v bydlení v České republice. Fakt není líp a je třeba s tím hnout. Je třeba systematicky pracovat na celé řadě souvisejících opatření a najdete je v našem koaličním programu. Jde především o skutečné zrychlení stavebního řízení, dále například opatření vedoucí k lepšímu využití bytového fondu a řešení krátkodobých pronájmů nebo podporu městské, družstevní a další výstavby. Máme připravený zákon na podporu dostupného bydlení, který obsahuje mnoho volitelných nástrojů, které obcím v podpoře bydlení pomůžou,“ popsala situaci ohledně bydlení a návrh řešení Zuzana Kudláčková a dále mluvila o svém druhém oboru, sociálních věcech:

„Je bezpodmínečně nutné, aby sociální služby byly efektivní a hlavně dostupné. Prevence je vždy levnější a účinnější než drahé řešení následků. Systém sociální podpory zjednodušíme a zlidštíme. Za poslední 4 roky se nám v tomto směru podařilo i s opozice prosadit mnoho pozitivního, například zrušení kojeneckých ústavů,“ uvedla Kudláčková a dodala: „Chudoba dnes ohrožuje přes 900 tisíc lidí. Obchod s chudobou připravuje tisíce dětí o naději na kvalitní spokojený život. To je v moderní společnosti naprosto nepřijatelné. Na řešení sociálních problémů na místní úrovni zajistíme finanční a metodickou podporu obcím a školám tak, aby docházelo k předávání zkušeností a dobré praxe. Pestrá nabídka služeb bude díky předvídatelnému víceletému financování a kvalitnímu personálnímu zajištění dostupná ve všech regionech. Prevence bude mít přednost před represí. Systém dávek bude přehledný, udržitelný, provázaný s daňovým systémem a hlavně digitalizovaný. Mým cílem je, aby nikdo nemusel žít na okraji a bez pomoci, aby každý měl svou budoucnost,“ naznačila plány koalice Pirátů a Starostů Zuzana Kudláčková.

Páté místo na jihočeské kandidátní listině má Pavla Pivoňka Vaňková, ekonomka a středoškolská pedagožka. Dlouhodobě se mimo jiné i prostřednictvím vlastní občanské iniciativy Pivoňka věnuje rodinám a v Poslanecké sněmovně se zaměří na školství a vzdělávání.

„S občanskou iniciativou Pivoňka, kterou jsem založila, pořádáme charitativní sbírky, staráme se o přírodu a o oblast sebevzdělávání. Hlavně ale organizujeme volnočasové aktivity pro děti, které se snažíme dostat od tabletů a mobilních telefonů ke zdravému pohybu a sportu. Dlouhodobě se tak sama i díky této iniciativě věnuji pomoci jihočeským rodinám,“ řekla na úvod Pavla Pivoňka Vaňková.

„V politice, nejprve té komunální a posléze i krajské, jsem již více než dvacet let. Vzhledem k mé profesi a vzdělání chci na půdě Poslanecké sněmovny prosazovat naše vize a cíle v oblasti školství. Jsem v pravidelném kontaktu s rodiči, učiteli, řediteli škol a prostřednictvím našich starostů i s jejich zřizovateli. Aktuálně je nejpalčivějším problémem , že žáci kvůli pandemii přišli o měsíce řádné výuky. Někteří z nich jsou výrazně pozadu s učivem a ne všichni současné tempo zvládnou. Budou potřebovat pomoci. Nejen oni, ale i učitelé. Snažíme se nabízet efektivní řešení, jakými jsou například takzvané peer programy, při kterých starší žáci pomáhají těm mladším. Pokusíme se přesvědčit neziskové organizace a studenty pedagogických fakult, aby šli dobrovolně do škol a pomáhali zde. Tak, jak to funguje například v Ostravě. Jsme připraveni vše koordinovat. Nebudeme totiž čekat na současnou vládu, až přijde, opět pozdě, s jejím řešením,“ popsala situaci a návrhy ke školství a vzdělávání Pavla Pivoňka Vaňková a pokračovala:

„Mezi největší výzvy patří modernizace obsahu vzdělávání tak, aby výuka žáky nejen připravila na život, ale také je bavila a byla pro ně přitažlivá. Každé třetí dítě chodí do školy nerado, a to je špatně! Další výzvou je zajištění cílené podpory školám v jejich rozvoji, snížení administrativní zátěže, podpora profesního vzdělávání učitelů a ředitelů škol, dobrá dostupnost škol a prostupnost v rámci středoškolského vzdělávání. To jsou priority a praktické kroky, jež nám pomohou ke změně, kterou české školství tolik potřebuje,“ uzavřela Pavla Pivoňka Vaňková.

Tisková konference proběhla v Českých Budějovicích, kde později odpoledne jihočeští kandidáti zahájili ostrou fázi předvolební kampaně.

Celou jihočeskou kandidátní listinu najdete na adrese https://www.piratiastarostove.cz/kandidati/kraj/jihocesky/

Program najdete na https://www.piratiastarostove.cz/program/

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.