Honza Novák byl zvolen do zastupitelstva města Týn nad Vltavou v komunálních volbách na podzim roku 2018. Téhož roku na konci října podepsal společně s dalšími koaliční smlouvu a od prvního listopadu je neuvolněným radním.

Co ta práce radního vlastně obnáší? Čím se třeba aktuálně teď zabýváš?

Rada města je nejvyšší orgán obce. Sedí v ní starosta, místostarostka a radní. Někteří jsou pro svoji práci uvolnění, tedy mají to jako zaměstnání. V Týně se to týká starosty a místostarostky. Zbylí členové Rady města jsou neuvolnění - to znamená, že musíme mít normální práci a práci v Radě se věnovat ve svém volnu. Za to jsme také placení - v mém případě to je 6 871 Kč čistého.

Co konkrétně pro město děláš?

Rada města je něco jako vláda - zastupitelstvo si ji zvolí, aby některé věci řešila sama, jiné aby „předchroustala“ zastupitelům a doporučila jim své stanovisko. Řešíme tedy věci jako přípravu rozpočtu, rozhodnutí o investičních plánech města, žádosti nebo přijetí různých dotací či počty úředníků. Ve většině případů se jedná o strategická rozhodnutí. Scházíme se dvakrát až třikrát do měsíce a trvá to obvykle několik hodin, někdy jednáme i do pozdní noci. Na taková setkání je také potřeba se řádně připravit - to někdy zabere násobně více času než samotná jednání. Tohle všechno pak musím probrat s druhým Pirátem v zastupitelstvu, ale i s dalšími Piráty, předat jim informace a domluvit se s nimi na našich stanoviscích.

Jednotliví radní také často něco iniciují, třeba nové akce ve městě, změny ve fungování úřadu, nebo jednají s různými institucemi či firmami. Já se mimo jiné připravuji na schůzku s ředitelem Krajského úřadu, chci s ním řešit situaci, kdy si na stavební úřad v Týně mnoho občanů stěžuje.

Je toho celkem hodně. Dá se to vůbec stíhat, když máš kromě toho ještě jiné zaměstnání na plný úvazek?

Všechno jde, když se chce. :-) Naštěstí mám práci, kde jsou vůči mé politické aktivitě vstřícní a když potřebuji, tak se vždy nějak domluvíme. To ovšem nic nemění na tom, že mám pevnou pracovní dobu, takže ač bych opravdu chtěl, nemám možnost příliš chodit na úřad a poznat se s lidmi na něm. Také to výrazně ztěžuje nějakou přímou koordinaci - člověk napíše odpoledne po práci e-mail, zaměstnanec úřadu již má po práci, tak odpoví druhý den dopoledne a já se k tomu dostanu zase po jeho pracovní době. Takže z něčeho, co by běžně zabralo hodinku mailování, nebo půlhodinovou schůzku, se stane „maraton” na jeden pracovní týden. Někteří kolegové mají toto snazší - pracují přímo v Týně, jsou OSVČ (tedy pracovní doba je plně v jejich rukách), nebo jsou například učitelé. Platí pro ně mnoho dalších omezení, ale mají mnohem snazší kontakt s lidmi na úřadě, pokud chtějí.

Komunikace je tedy složitá, co ostatní práce?

Pro mě není problém s přípravou materiálů nebo s vymýšlením projektu. To je jedno, v jakou dobu to dělám. Nicméně takhle musím projekty zadat tajemníkovi města, který zařídí realizaci - a já to pak nemám pod kontrolou. Udělám jen strategické rozhodnutí. To je to, co mě na tom mrzí nejvíce - od Pirátů jsem zvyklý nejen projekty vymýšlet, ale pak se přímo podílet na jejich realizaci.

Samozřejmě, pak jsou zde časové kolize s mým běžným zaměstnáním a prací pro město. Například když se připravuje a finalizuje rozpočet, tak mám v klasickém zaměstnání „špičku”, dělám přesčasy a musím věnovat práci hodně energie. To se chtě nechtě podepíše na takto důležitém období. Vždycky jde o čas - když to máš ke stálému zaměstnání, tak nikdy nevyprodukuješ tolik nápadů a nikdy neposuneš věci tak rychle a tak daleko, jako kdybys na to měl celý svůj den.

Měl jsem připravenou otázku ohledně toho, co je tou největší překážkou ve tvé práci. Je to tedy čas?

Ano. Respektive kolize dvou pevných pracovních dob, u mě navíc umocněné prací mimo bydliště. A největší problém jsou různé schůzky nebo konference - dost často si kvůli nim musím brát dovolenou, nebo si čas nadělávat.

Shrnu to - když se člověk smíří s tím modelem, který pro neuvolněného radního platí, kdy si nejdřív musí zajistit, aby se měl kde vyspat, za co se najíst a až pak může řešit politiku, tak to jde.

Čím se aktuálně zabýváš? Zmiňoval jsi schůzku s ředitelem Krajského úřadu ohledně stavebního úřadu. Děláš ještě na něčem konkrétním?

V Radě jsme si rozdělili gesce, moje je IT a občanská angažovanost. Takže nyní například ladím web města, ve spolupráci s IT komisí hledám nejvhodnější formu nahlašování závad a problémů online, brzy budeme mít schůzku ohledně již vypracovaných plánů na rozvoj města nebo ve spolupráci s místními Piráty připravuji zadání pro rozjetí participativního rozpočtu města.

Také se společně s ostatními zabývám rozšířením stavebních parcel ve městě a na některých věcech se nám podařilo se domluvit. Třeba v případě budování vodovodu na kraj obce máme i možné „odbočky” k parcelám, které jsou sice nyní ve státním zemědělském fondu, ale já doufám, že se nám je podaří z něj vyjmout.

Je super, že můžeš pracovat takto aktivně jako radní, Piráti jsou často v zastupitelstvech v opozici. A když už jsme u toho, co opozice v Týně? Jaký na to máš pohled z druhé strany?

V Týně nastala ne zcela standardní situace, kdy jsme sestavili koalici bez vítěze voleb. Z mého pohledu vítězné hnutí zásadně nezvládlo povolební vyjednávání. Z toho pak plynula poměrně pochopitelná frustrace, kdy na naší koalici nenechali nit suchou. Po tom více jak roce se již situace relativně uklidnila. Nyní již opozice funguje v zásadě běžným způsobem - většinu kritiky považuji za věcnou, tedy takovou, se kterou se dá nějakým způsobem pracovat, vzít z ní to podstatné a věcné.

Z Pirátského pohledu musím říct, že to, co jinde požadujeme na straně opozice, tak to teď v koalici pro opozici sami prosazujeme. V Týně má tedy poprvé opozice ve svých rukou jak předsednictví kontrolního, tak i finančního výboru. A rozhodně se nejedná o standard, zvláště druhá jmenovaná funkce byla dříve využívána pro nějakou slabší koaliční stranu, která se nevešla do Rady města. Jako Piráti ctíme kontrolní roli opozice a trváme na tom, aby měla co nejvíce prostředků k věcné a objektivní kontrole toho, co se v obci děje.

Máš nějaký vzkaz pro naše čtenáře, příznivce a také pro voliče?

Zajímat se o politiku má smysl. Ovlivňuje to vše kolem nás, ať již v obci, na kraji, tak ve státě. Ne všechno je jednoduché a lze vyřešit rychle, nebo mávnutím kouzelného proutku. Náš politický systém je založený na několika relevantních stranách a z nich se část musí domluvit. Čím větší mandát nějaká z nich dostane, tím má větší šanci ovlivnit, jaký život v tomhle státě budeme mít. Zajímejte se a choďte k volbám, ověřujte si informace a hlavně nevěřte jednoduchým řešením.