Jihočeský kraj začal na svém webu zveřejňovat záznamy o činnosti Kontrolního výboru Jihočeského kraje, tedy o jednotlivých kontrolách. Piráti tak pokračují v prosazování vlastního programu, kde je jednou z priorit otevřenost a transparence.

Zveřejněné záznamy se týkají provedených kontrol, každý zápis obsahuje předmět takové kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy na opatření, které směřují k jejich odstranění. Tyto záznamy o kontrolách jsou předkládány zastupitelstvu a nyní také zveřejňovány na webu – ke stažení na adrese https://www.kraj-jihocesky.cz/samosprava/vybory-komise#kontrolni-vybor

„Jsem rád, že se nám nadále daří posouvat standardy transparence. Když jsem přišel do kontrolního výboru, tak se kontrolní zprávy dokonce ani nepředkládaly zastupitelstvu, i když to ukládá zákon. Všichni zastupitelé i občané mají nyní příležitost přečíst si naše kontrolní protokoly, čím se zabýváme, jak kontrolujeme. Považuji to za další kus cesty vpřed,“ říká k tomu předseda Kontrolního výboru Jihočeského kraje Jan Novák (Piráti).

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.