Jan Novák: Demokracie je o kontrole mocných, chci dále zvyšovat úroveň práce krajského kontrolního výboru

Jan Novák: Demokracie je o kontrole mocných, chci dále zvyšovat úroveň práce krajského kontrolního výboru

Jan Novák je člen Zastupitelstva Jihočeského kraje, člen krajské kulturní komise, předseda krajského kontrolního výboru, městský zastupitel v Týně nad Vltavou a předseda místního pirátského sdružení Českobudějovicko. Během rozhovoru jsme se bavili hlavně o práci v krajském zastupitelstvu a v kontrolním výboru.

Honzo, první co mě napadne je, jestli se dá tolik funkcí, které máš, zvládnout?

Je to samozřejmě o uspořádání vlastního času. Díky tomu, že jsem v krajské politice placený zhruba jako při polovičním úvazku, tak jsem si mohl dovolit domluvit si částečný úvazek i ve svém běžném zaměstnání. Díky tomu mám víc času na politickou práci, ale musím říct, že někdy je to opravdu až na dřeň. Je to tak akorát na to, abych zvládal dělat kvalitní práci a další pozici nebo funkci už bych přijmout nemohl.

Můžeš přiblížit tu politickou práci? Čím konkrétně se zabýváš jako krajský zastupitel?

Obecně je to tak, že krajské zastupitelstvo zasedá zhruba jednou za měsíc s výjimkou prázdnin. Na každé jednání se musíme připravit, bývá tam většinou kolem padesáti bodů k projednání. V klubu máme rozdělené gesce, takže si každý zastupitel projede ty jeho a sdělí ostatním své stanovisko. Já mám v tuto chvíli gesci kultury, kde jsem i členem kulturní komise, takže se zabývám body, které se toho týkají.

Zároveň jsem předseda kontrolního výboru, to je velmi důležitá pozice, protože skrze kontrolní výbor můžeme jako opozice mimo jiné plnit svůj hlavní úkol. Tedy dohlížet na to, jestli kraj a jeho aparát funguje v rámci demokratických pravidel, jestli se někde neplýtvá a podobně.

Ještě bych se vrátil k tomu, jak dáváš stanoviska k jednotlivým bodům na jednání zastupitelstva. Na základě čeho docházíš k těm rozhodnutím?

V zásadě všechno pročtu, tedy jak návrhy, tak všechny dostupné materiály. Vyhodnocuji, jestli je výsledek shodný s naší politikou a programem. Pak jsou další tisky, které jsou hodně odborné, tam věci probírám s naším pirátským odborným týmem. Ten máme na kraji zřízen pro každou oblast, jde o tzv. KETy - krajské expertní týmy.

A teď k tomu kontrolnímu výboru. Co přesně znamená, že jsi předseda? Jakou máš odpovědnost?

Jako předseda připravuji ve spolupráci s tajemnicí výboru jeho jednotlivá zasedání a pak například sestavuji kontrolní plán. Ten pak dávám ke schválení jak výboru, tak zastupitelům. Zároveň jsem klasický člen výboru, takže sám dělám kontroly a jako předseda mám také právo účastnit se veškerých kontrol, které probíhají.

Co kontrolní výbor dělal během posledního roku, nebo řekněme od voleb?

Za prvé děláme věci, které nám ukládá zákon, takže kontrolujeme plnění usnesení zastupitelstva a rady, jestli vše probíhá tak, jak to probíhat má. A potom děláme kontroly na krajském úřadu a také v příspěvkových organizacích. Takto jsme například kontrolovali Jihočeskou centrálu cestovního ruchu, studii vojenského prostoru Boletice nebo třeba marketingovou studii letiště u Českých Budějovic.

Kdo vybírá, co bude kontrolováno?

S každým členem výboru jsem se na začátku hned po volbách v roce 2020 osobně setkal a domluvil se na způsobu spolupráce. Každý může přicházet s náměty a nápady na činnost a kontroly, já to sbírám a předkládám v kontrolním plánu, který máme na rok. Když mám nápadů málo, snažím se najít nějaké další zajímavé kontroly tam, kde by mohla být příležitost ke zlepšení.

Co to je málo kontrol? Kolik jich za ten rok uděláte?

Vychází to zhruba na deset kontrol ročně rozložených mezi jednotlivé členy výboru. K tomu se střídáme v kontrolách plnění usnesení zastupitelstva a rady.

Jak často se scházíte?

Zasedání výboru se koná přibližně šestkrát ročně. Je to dáno povahou naší práce, která spočívá především v kontrolní činnosti mimo zasedání. Členové kontrolních skupin musí při kontrolách navštívit místa, která kontrolují, takže těch schůzek a práce je ve skutečnosti mnohem více.

Můžeš uvést nějakou věc, kterou pokládáš za úspěch práce v kontrolním výboru i za svůj vlastní?

Při jedné kontrole jsme zjistili, že vypracovaná studie obsahuje hodně dat, které by se daly lépe ukládat, organizovat a sdílet. Po dohodě s ředitelem krajského úřadu byly tyto údaje digitalizovány, jsou nyní přístupné všem zastupitelům a ještě se pracuje na tom, aby byly přístupné veřejnosti. Navíc tento nový systém mohou využívat a využívají například hodnotící komise, jejichž členové museli ještě v nedávné minulosti v některých případech osobně na úřad, kde si mohli materiály pročíst pouze v papírové podobě. Nyní jim jsou k dispozici online. Pokládám to za velký úspěch, protože se tak podařilo zavést systémovou změnu, která všem zúčastněným výrazně zjednodušila práci a komunikaci.

A co plánuješ do budoucna? Ať už se jedná o zastupitelstvo nebo výbory?

Budeme dále pokračovat v kontrolách. Mým cílem je dále zvyšovat úroveň práce kontrolního výboru, zaměřovat se na věci, které dávají smysl, nekontrolovat hlouposti, ale věci, které je opravdu potřeba kontrolovat, protože jedině tak můžeme pomoci do budoucna ušetřit prostředky - tedy peníze všech občanů našeho kraje. Stejně tak můžeme pomáhat zlepšovat jeho služby a fungování.

Je potřeba pracovat tak, aby všichni věděli, že systém kontroly existuje a nikdo si nemůže dělat, co chce. Nechci tím říkat, že by chtěl někdo přímo krást, ale třeba si jen věci ulehčovat a obcházet při tom pravidla. I to je pro nás jako pro Piráty nepřípustné.


Související články

Sdílení je aktem lásky

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu