Jednací řád krajského zastupitelstva brání otevřenosti výborů, jejich jednání se nemohou účastnit ani sami zastupitelé

16. prosince 2021
Jednací řád krajského zastupitelstva brání otevřenosti výborů, jejich jednání se nemohou účastnit ani sami zastupitelé

Na dnešním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byl schválen nový jednací řád, který ani přes opakované připomínky ze strany zastupitelského klubu Pirátů neobsahuje větší otevřenost výborů. Ty fungují jako poradní orgány zastupitelstva, přesto se jejich jednání nemohou účastnit ani sami zastupitelé, natož pak veřejnost.

Na jednání krajských výborů mohou v současné době stále jen jejich členové, nikoli ostatní zastupitelé nebo kdokoli další. Podle Pirátů, kteří na tuto situaci dlouhodobě upozorňují, by byla větší otevřenost výboru prospěšná všem. Jak upozorňuje krajský zastupitel Jan Novák, v jiných krajích jsou jednání výborů členům zastupitelstva přístupná.

„Považuji za absurdní, že zastupitel nemůže jít na jednání výboru jakožto vlastního poradního orgánu. Jiné kraje nám přitom ukazují, že otevřenost není překážkou. Ve Středočeském, Pardubickém a Jihomoravském kraji se mohou jednání výborů účastnit zastupitelé, v Praze, v Olomouckém a Libereckém kraji může být přítomna i veřejnost, stejně tak je tomu i u většiny výborů Poslanecké sněmovny. My budeme v Jihočeském kraji i nadále usilovat o to, aby se výbory otevřely podobným způsobem,“ vysvětlil postoj Pirátů zastupitel Jan Novák (Piráti).

Piráti budou dále pokračovat ve snahách o větší transparenci krajského úřadu v souladu se svým programem. O práci v krajském zastupitelstvu budou také dále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články