Jan Hošek: Za právo na informace se budu i soudit - jako zastupitel i občan

28. ledna 2022
Jan Hošek: Za právo na informace se budu i soudit - jako zastupitel i občan

Jan Hošek je pirátský opoziční zastupitel v Českých Budějovicích a od roku 2020 také v Jihočeském kraji, kde je zároveň členem krajského zdravotního výboru. Věnuje se převážně digitalizaci a transparenci, a když má na nějaké informace právo, neváhá se o něj soudit.

Honzo, nedívá se někdo špatně na to, že jsi zastupitelem na kraji a ve městě zároveň?

Někomu to možná vadí, ale já v tom vidím spíš výhodu. Ostatně v krajském zastupitelstvu jsou běžně i komunální zastupitelé, starostové a jeden primátor. Je to běžné a přináší to pohled z obou stran, což se při projednávání některých věcí hodí. O penězích také nemůže být řeč, za obě funkce jsou odměny ve výši jednotek tisíc korun za měsíc. Mám samozřejmě i jinou běžnou práci, která mě živí.

Jaký tématům se věnuješ, tedy jaké gesce máš na starosti?

Jsem členem zdravotního výboru. Chceme jako Piráti digitalizovat, to je mé hlavní téma a týká se to i zdravotnictví. Zaměřuji se obecně na IT a transparenci, ale snažím se navrhovat i další věci, které mi vyplývají z dostupných dat. Například už na jaře minulého roku jsem navrhoval zřízení mobilních očkovacích center, protože jsem viděl, že lidé mají s dostupností očkování problém. Tyto mobilní očkovací týmy pak kraj zavedl, bohužel až, na podzim.

Kromě toho se zabývám materiály a tématy, kde je potřeba lokální pohled, v mém případě z krajského města. To je ta výhoda dvou pohledů, o které už jsem mluvil.

Můžeš uvést něco konkrétního?

Například jde o prodeje nebo směny pozemků mezi krajem a městem. Jde tedy spíš o malé pozemky a formality, kdy třeba město potřebuje malý kousek pozemku pro malou stavbu související s infrastrukturou. Někdy se v jednom bodě jednání zastupitelstva skrývají desítky takových věcí a i když jde o drobnosti, musíme to procházet a kontrolovat, pokud chceme svou práci dělat pořádně. A to chceme.

Jedna z věcí, kterou řeším, je ZEVO - zařízení na energetické využívání odpadu, tedy jeho spalování za účelem výroby tepla a elektřiny. To plánuje postavit teplárna v Českých Budějovicích pro celý kraj a navrhuje tuto spalovnu postavit na co největší objem odpadu. Není ale jisté, že ten odpad bude mít a nebude ho muset dovážet. Cílem naší politiky je přitom spíš množství odpadu snižovat a více recyklovat, navíc se teplárna ohání studií, kterou odmítá poskytnout jak veřejnosti, tak i zastupitelům. Již jsem se jednou ohledně netransparence českobudějovické teplárny soudil a myslím, že i tuto studii má veřejnost právo vidět, postavení spalovny totiž ovlivní prostředí, ve kterém všichni žijeme. To by ale bylo na celý další rozhovor.

Tak ještě obecně k transparenci. Daří se Pirátům něco prosazovat?

Kde to jde, tam se snažíme prosadit, aby k informacím měla přístup i veřejnost, ale ne vždy se to podaří. Například při poslední změně jednacího řádu výborů zastupitelstva jsme chtěli, aby se jich mohli účastnit i zastupitelé, kteří nejsou toho konkrétního výboru členy, ale to neprošlo. Stejně tak i snaha, aby se jednání výborů mohla účastnit veřejnost. Menší úspěchy ale máme, například nově jsou na webu kraje zveřejňovány pozvánky s programem zasedání výborů a komisí. Každý občan, odborník, novinář, kdokoliv, tak může před jednáním kontaktovat člena daného orgánu ohledně projednávaných bodů, když už mu tedy není umožněno jednání se účastnit. A jeden větší úspěch je rozklikávací rozpočet na úroveň faktur, který Jihočeský kraj zavedl.

Máš nějaké plány do budoucna?

Pro mě je nyní velká výzva další digitalizace. Ve zdravotním výboru vzniká koncepce zdravotnictví v Jihočeském kraji a tam by měla být digitalizace hodně vidět. Na to chci dát velký důraz.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články