Předseda Pirátů Ivan Bartoš besedoval o autorských právech a ochraně osobních dat. Přišel i strakonický starosta.

23. února 2017
Předseda Pirátů Ivan Bartoš besedoval o autorských právech a ochraně osobních dat. Přišel i strakonický starosta.

Ve čtvrtek 23. února zavítal na besedu do Strakonic Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany. Do komorního prostředí čajovny Na půdě si našly cestu dvě desítky posluchačů, mezi kterými byl také strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost) či bývalá místostarostka města Písku Eva Veselá. Tématem byla současná aplikace autorského práva a ochrana osobních dat na internetu.

Účastníci byli zasvěceni do problematiky výběru poplatků kolektivním správcům autorských práv (OSA, Dilia, Intergram a další). Ivan Bartoš přítomným vysvětlil současnou praxi, kdy z autorské tvorby profitují organizace, které znesnadňují a zdražují přístup k uměleckým dílům. K autorům se přitom dostává menší část vybrané odměny. Hovořilo se i o paušálních úhradách za prázdné DVD a CD nosiče. Řada praktických dotazů na hosta večera pak byla právě od podnikatelů v cestovním ruchu a hotelnictví, kteří se potýkají s rostoucími paušálními platbami za provoz televize či rádia v jejich podnicích. 

V další části besedy se Ivan Bartoš věnoval tématu bezpečnosti a ochrany osobních dat na internetu. Poukázal na potřebu lepšího povědomí každého z nás o bezpečném chování se na online prostoru. Hovořil se také na téma kultura a o myšlence „smart cities“ (chytrá města).

<embed alt="Starosta města Strakonice Břetislav Hrdlička společně s bývalou místostarostkou Písku Evou Veselou se zúčastnili besedy s Ivanem Bartošem" embedtype="image" format="left" id="2943" />

„Beseda se mi velmi líbila, dozvěděla jsem se spoustu nových informací. Nejvíce mne zaujalo, jak je nakládáno s mými daty, o čemž jsem do této chvíle neměla moc tušení. Byla bych velmi ráda, kdyby se podobné akce v našem městě opakovaly,“ řekla Eliška Dušková, jedna z účastnic besedy.

„S lidmi je důležité mluvit. Vést s nimi rozhovor o věcech, které se jich přímo dotýkají. Vytvořit příležitost k diskuzi s odborníky, kteří můžou předat konkrétní zkušenost nebo přímo poradit. Proto jsem velmi rád, že si Ivan Bartoš udělal čas a přijel do Strakonic,“ pochválil akci předseda jihočeských Pirátů Lukáš Kolářík. „V budoucnu bychom chtěli podobnou besedu zopakovat. Zároveň bychom rádi její možná témata, například otevřenost místní samosprávy, prodiskutovali přímo s panem starostou města Strakonic, který nám už přislíbil společnou schůzku."

Související odkaz: Piráti, starostové a podnikatelé demonstrovali před sídlem OSA

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články