Měla by být v každém malém městě či vesnici venkovní posilovna? Mohla by!

Možná se to zdá jako sci-fi, ale dnes již celkem běžně existují workoutová hřiště, kde si své tělo může protáhnout kdokoli, kdo má chuť – a roli posilovny nebo tělocvičny tak dokážou alespoň částečně nahradit.

“Už před dvěma roky jsme žádali Radu kraje, aby mohl vzniknout dotační program právě pro výstavbu neorganizovaných sportovišť. Právě proto, aby měly obce možnost žádat o příspěvek na podobné projekty – ať už to bude workoutové hřiště nebo jiné volně přístupné sportoviště,” popisuje situaci krajský zastupitel Jiří Roubíček.
Ale nic se nestalo. Podle vyjádření hejtmana si mohou obce žádat do Krajského investičního fondu, kde však mohou získat maximálně 50% dotaci.

Za Piráty proto znovu opakujeme, že konkrétní dotační program by mohl mít dostupněji nastavená pravidla pro spoluúčast podle velikosti obce. Efektivní podpora neorganizovaného sportu je podle nás velmi důležitá.