Zajímá Tě krajské školství? Tak pro Tebe máme zajímavou příležitost!

Hledáme totiž zástupce Pirátů do Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Jihočeského kraje.

Výbor se schází k těmto tématům:

 • vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
 • projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení, které kraj zřizuje,
 • předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě předškolními zařízeními, které kraj zřizuje,
 • plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo

Mezi Tvé úkoly bude patřit:

 • zastupování Pirátů ve výboru (cca 1x za dva měsíce)
 • spolupráce s krajskými zastupiteli a krajským zastupitelským klubem
 • spolupráce na odborných výstupech
 • účast na zasedání krajského expertního týmu

Požadujeme:

 • znalost problematiky, kterou se výbor/komise zabývá
 • kompatibilitu s Pirátským programem
 • zveřejňování odměn za činnost ve výboru/komisi
 • evidenci případných lobbistických schůzek související s činností orgánu

Podmínkou zařazení do poptávkového řízení je zaslání následujících podkladů:
1) Stručný profesní životopis z oblasti, která souvisí s výborem/komisí, o který má uchazeč zájem.
2) Motivační dopis krátkého rozsahu (⅓ - ½ normostrany) obsahující vizi působení na dané pozici a naplňování priorit pirátského programu.

Případný termín nástupu: únor 2023 (záleží na schválení zastupitelstvem/radou)

Přihlášku lze podat elektronicky na e-mail veronika.kovarova@pirati.cz (do kopie nikola.mrazova@pirati.cz ) do 23.1.2024. Zastupitelský klub si vyhrazuje právo termín prodloužit.

O výsledku poptávkového řízení bude uchazeč informován do 14 dnů od jeho ukončení.