Hledá se člen do dozorčí rady JiKorD s.r.o. (Jihočeský koordinátor dopravy)

Hledá se člen do dozorčí rady JiKorD s.r.o. (Jihočeský koordinátor dopravy)

Zajímáš se o dopravu v Jihočeském kraji? Nebo máš zkušenosti s auditem či protikorupční činností? Zastupitelský klub Pirátů Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení do dozorčí rady společnosti Jikord s.r.o. (Jihočeský koordinátor dopravy). Veškeré informace nalezneš na našem fóru https://pi2.cz/jikord

Popis pozice:

 • Účast na jednáních dozorčí rady (cca 2 x ročně – viz působnost dozorčí rady dle stanov)
 • Kontrola účetních dokladů a smluv
 • Komunikace s představenstvem a ostatními členy dozorčí rady
 • Pravidelný reporting zastupitelskému klubu
 • Dodržování závazku loajality ke společnosti a mlčenlivosti k jejím chráněným informacím
 • Spolupráce na odborných výstupech
 • Účast na zasedáních krajského expertního týmu

Požadujeme:

 • Odbornost v oblasti dopravy nebo zkušenosti v některé z těchto oblastí: finance, řízení podniku, právo, audit, kontrola nebo protikorupční činnost
 • Pokud je uchazeč zaměstnancem či členem řídících orgánů nebo má jiný střet zájmů, závazek ukončit zaměstnání či členství anebo jiný střet zájmů ke dni jmenování do
  funkce
 • Zákonné požadavky pro výkon funkce člena dozorčí rady (např. svéprávnost, bezúhonnost, není v insolvenci, atd.)
 • Vést evidenci případných lobbistických schůzek související s činností dozorčí rady

Případný termín nástupu: červen 2023 (záleží na schválení zastupitelstvem/radou)
Odměna: Doposud žádná (možná změna v budoucnu)

Další informace s možností přihlásit se do výběrového řízení (pozor, do 7. 6. 2023) najdete zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články