Jihočeští Piráti odmítli nehospodárné rozdělení dotace pro kemping a karavaning, na jednání krajského zastupitelstva hlasovali proti

21. dubna 2022
Jihočeští Piráti odmítli nehospodárné rozdělení dotace pro kemping a karavaning, na jednání krajského zastupitelstva hlasovali proti

Podle krajského zastupitele Jiřího Roubíčka (Piráti) není problém v samotném dotačním programu pro kemping a karavaning, ale v tom, jakým způsobem došlo k rozdělení peněz pro jednotlivé subjekty, které se do programy přihlásily. Sumy peněz a nereflektování hodnocení jednotlivých žádostí pak jasně ukazují na nehospodárné a neefektivní hospodaření vedení kraje.

Dotační program „Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavaning“ je tento rok nový a Jiří Roubíček i přes současný nesouhlas Pirátů věří, že v dalších letech budou mimo soukromých subjektů žádat o peníze více také jihočeské obce, které na tyto dotace nyní nebyly připraveny.

„Chápeme, že jde o nový dotační titul a není, jak se říká, v zajetých kolejích. Jihočeské obce, ale i soukromé subjekty, které v tomto odvětví podnikají, nebyly připraveny. Věříme a doufáme, že v příštím roce bude žádostí mnohem více, protože nepopíráme, a ukázala to i doba covidová, že Jihočeský kraj infrastrukturu pro kemping a karavaning nutně potřebuje,“ uvedl na dnešním jednání zastupitelstva Jiří Roubíček. Podle něj je ale současný problém v tom, že vedení kraje s veřejnými penězi zachází nehospodárně.

„Posuďte sami. V prvním opatření tohoto dotačního titulu, konkrétně na budování karavanových stání na území měst a obcí v turisticky zajímavých lokalitách, bylo alokováno 5 milionů korun. Žádostí bylo celkem sedm, z toho šest žádostí bylo podpořeno přesně tou částkou, o kterou si žadatelé řekli, tedy v řádech stovek tisíc korun. To vše bez ohledu na kvalitu projektu a nízké bodové ohodnocení. Pouze jediná žádost byla mírně krácena,“ upřesnil Jiří Roubíček a pokračoval:

„Když uvedu konkrétní příklad, tak žádost s obsahem „Vybudování karavanového stání v turisticky navštěvované oblasti Toulava, včetně servisního zázemí.“ dostala pouhých 45 bodů ze 100 možných, přitom byla podpořena částkou 300 tisíc korun. Myslím si, že když už naši úředníci odborně posoudí jednotlivé žádosti, tak bychom k nim potom měli také přiřazovat adekvátní částky, které si zaslouží,“ vysvětlil Jiří Roubíček.

„Nezlobte se na mě, ale takto přece nejde zacházet s veřejnými prostředky - z mého pohledu jde o nehospodárné a neefektivní zacházení s penězi občanů Jihočeského kraje. Proto náš pirátský zastupitelský klub bude v tomto bodě hlasovat proti,“ uzavřel Jiří Roubíček.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články