Jihočeští Piráti podpořili plán dopravní obslužnosti a budou se dále podílet na vzniku integrovaného dopravního systému

31. března 2022
Jihočeští Piráti podpořili plán dopravní obslužnosti a budou se dále podílet na vzniku integrovaného dopravního systému

Na dnešním jednání krajského zastupitelstva podpořili Piráti svými hlasy Plán dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Ten počítá mimo jiné se zaváděním integrovaného dopravního systému (dále jen IDS), který Jihočeský kraj jako poslední ze všech krajů nemá na celém svém území a na jehož vzniku se budou Piráti podílet.

Krajský zastupitel Martin Kákona (Piráti) se na jednání Dopravního výboru Jihočeského kraje při hlasování o plánu dopravní obslužnosti zdržel, protože podle jeho názoru (a stanoviska pirátského expertního týmu) byl tento plán málo konkrétní právě ohledně zavádění IDS. Při hlasování zastupitelstva byl ale, stejně jako ostatní Piráti, pro tento návrh. Důvodem je fakt, že opozičním Pirátům byla přislíbena možnost připomínkování a celková spolupráce při zavádění IDS.

„Jsme si vědomi toho, že Plán obslužnosti bude muset být v průběhu zavádění IDS přepracován a budeme se chtít aktivně podílet na návrzích, jak dopravní obslužnost v kraji zlepšit. IDS je velmi komplikovaná věc, která se nedá zavést ze dne na den a podle zkušeností z jiných krajů to nelze udělat na první dobrou. Doufám ale, že to, že zavádíme IDS jako poslední, zúročíme v tom, že se vyvarujeme chyb, které udělali v jiných krajích. Přesto považuji za nejdůležitější hlavně zpětnou vazbu od cestujících,” uvedl zastupitel Martin Kákona.

Podle něj by měl IDS přinést občanům lepší návaznost spojů. Páteří budou často jedoucí vlaky v pravidelném intervalu, na které budou navázané autobusy do okolních obcí. Cestující bude moci přesednout z vlaku na autobus a opačně na jedinou jízdenku.

„Nezanedbatelnou součástí IDS je budování P+R parkovišť a dopravních terminálů, což obyvatelům kraje umožní kombinovat všechny hlavní druhy dopravy. Tedy automobilovou, autobusovou a železniční,” dodal Martin Kákona.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články