Piráti odsuzují diskriminaci žadatelů o programové dotace a vyzývají Radu Jihočeského kraje k nápravě

14. prosince 2022
Piráti odsuzují diskriminaci žadatelů o programové dotace a vyzývají Radu Jihočeského kraje k nápravě

Podle aktuálního návrhu Rady Jihočeského kraje budou v roce 2023 znevýhodněni žadatelé o programové dotace, kteří se neúčastnili dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme“. Návrh uvádí, že u většiny dotačních programů získají při posuzování nových žádostí žadatelé 10 % bodového hodnocení navíc pouze v případě, že se přihlásili do uvedeného dotačního programu.

„Už v srpnu při vyhlašování dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme jsme vedení kraje upozorňovali, že měli vyhlášení programu konzultovat s těmi, kterých se to týká, tedy s obcemi a organizacemi. To vedení kraje neudělalo, přehodilo na ně odpovědnost, obcím oznámilo, že mají půlku zaplatit a teď jsou překvapení, že se jim do dotačního programu některé subjekty nepřihlásily. Výsledkem toho je diskriminace těchto žadatelů ve všech ostatních dotačních programech na rok 2023,“ řekl krajský zastupitel Jiří Roubíček.

Na rok 2023 je v plánu vyhlásit 23 dotačních programů s celkovou alokací téměř 300 milionů korun. Do dotačních programů se hlásí stovky subjektů od nejmenších spolků přes nadace až po města a obce. Řadě těchto subjektů hrozí, že budou příští rok znevýhodněni, ačkoliv se do dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme ani objektivně přihlásit nemohly, jak dále vysvětluje zastupitelka Veronika Kovářová:

„Vezměme si například dotační program na podporu venkovských prodejen. To je dotační program, kam se hlásí jak malé obce, tak i malí podnikatelé a vlastníci prodejen. Ti se do dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme zapojit ani nemohli, takže příští rok budou v bodovém ohodnocení přímo znevýhodněni oproti obcím. A takových případů bychom našli celou řadu,” uvádí Veronika Kovářová.

Krajský zastupitelský klub Pirátů je připraven na zasedání krajského zastupitelstva ve čtvrtek 15. 12. 2022 podpořit návrhy dotačních programů, které budou mít férové podmínky pro všechny žadatele a vyzývá vedení kraje, aby celou věc přehodnotilo a vyhlásilo dotační programy bez této diskriminující podmínky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články