Co se děje na pravém břehu Lipna? Rizika prodeje obecních pozemků a výměna obecního zpravodaje

Co se děje na pravém břehu Lipna? Rizika prodeje obecních pozemků a výměna obecního zpravodaje

Stane se z Přední Výtoně další centrum turistického ruchu podobné Lipnu nad Vltavou? Záležet bude na tom, jak se zastupitelé postaví k zástavbě na jednotlivých místech. A proč už si obsah Vyšebrodského zpravodaje nepřečtou občané Přední Výtoně?

Zvolením do krajského zastupitelstva jsme získali zákonné právo vystupovat na zasedání zastupitelstva kterékoli obce v regionu. Z Přední Výtoně jsem získal informace o několika problémech, se kterými se obec potýká. Rozhodl jsem se chopit příležitosti a vydal se vyzkoušet tuto možnost právě zde.

Jedná se se svými zhruba 200 obyvateli o malou obec, ale protože do jejího katastru patří celý jižní cíp CHKO Šumava, obecní zastupitelé rozhodující o územním plánu mohou zásadně ovlivnit zdejší přírodu. A stejně jako v mnohých dalších obcích v okolí, se v Přední Výtoni dění točí hlavně okolo turistického ruchu. Jak to zařídit, aby Výtoň neskončila jako Lipno se svými apartmánovými domy a zábavními parky, a zachovala si ráz malé šumavské vesnice?

Základem k prevenci podobného vývoje je informovanost zastupitelů o závažnosti jejich rozhodnutí. V lokalitě Pod Rytířovými existovala tzv. územní studie, která zaručovala, že se tam budou moci postavit jen rodinné, a nikoli velké bytové domy sloužící jako turistické ubytovací kapacity, jako je známe právě třeba z Lipna. Tato územní studie ale byla pro rozpor s platným územním plánem zrušena a stavbě „bytových“ domů dnes nic nebrání. Obec ovšem již v minulých týdnech vybrala kupce pro rozparcelované pozemky v této lokalitě! Považoval jsem za nutné zastupitele upozornit, jak by jejich prodej mohl dopadnout. Zůstává otázkou, do jaké míry to zohlední při svém rozhodování.

Dalším zajímavým bodem k diskuzi se stal Vyšebrodský zpravodaj, který byl dosud do Přední Výtoně také distribuován, a kde měla obec svůj příslušný prostor. Pan starosta se ale rozhodl, že spolupráci ukončí a domluví se místo toho s městysem Frymburk. Podivné na tom je především odůvodnění: Prý byly zveřejňovány texty, které starosta vnímal jako kontroverzní, redakce nedostatečně respektovala jeho názory a obecní zpravodaj má prý sloužit k tomu, aby informoval hlavně o úspěších obce, nikoli konfrontacím mezi různými názorovými proudy.

Zde je třeba namítnout, že obecní zpravodaje nejsou ani k tomu, aby slepě poslouchaly názory politické reprezentace, ale mají zachovávat co největší nestrannost, protože jde vlastně o veřejnoprávní média. Cituji Manuál pro dobré radniční periodikum od organizace Oživení, kde lze nalézt i mnoho další inspirace pro toto téma: „Střet zájmů nastává tehdy, jestliže má člen vedení samosprávy přímý vliv na obsah periodika tak, že může ovlivňovat, zda se o jeho práci a činnosti bude referovat objektivně nebo deformovaně v jeho prospěch.“ Celý zpravodaj vyměnit pro nesoulad v osobní rovině považuji za ukázkový příklad toho, jak se tento střet zájmů může projevit.

Pravdivé a nestranné informování veřejnosti a stejně jako ochrana přírody patří mezi naše přední zájmy, proto budeme dění (zdaleka nejen) v Přední Výtoni dále sledovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články