Co konkrétně jsme podpořili na čtvrtečním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje?

11. února 2021
Co konkrétně jsme podpořili na čtvrtečním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje?

Na čtvrtečním zasedání krajského zastupitelstva jsme hlasy členů našeho zastupitelského klubu podpořili mnoho spíše formálních návrhů. Proti jsme byli pouze v případě daru silnice v obci Dolní Lhota, protože odbor dopravy nedoporučoval převzetí této místní komunikace Jihočeským krajem. Dále se někteří z nás zdrželi hlasování v případě jmenování některých lidí do funkce přísedících krajského soudu.

Co konkrétně jsme podpořili?

  • Dotace nemocnicím založeným Jihočeským krajem ke krytí mimořádných odměn zaměstnanců nemocnic v souvislosti s pandemií COVID-19,
  • způsob rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb,
  • dotaci ve výši 400 tisíc korun Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků,
  • dotaci pro krajské knihovny na rozvoj nekrajských knihoven, peníze jsou určeny na nákup knih,
  • smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou osobní dopravou, týká se to jak autobusů, tak i vlaků,
  • plány práce dopravního výboru, výboru pro zdravotnictví, výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí,
  • zastupitelstvem byl také schválen plán kontrolního výboru, jehož předsedou je náš zastupitel Jan Novák.

Při našem hlasování vždy vycházíme ze základních principů Pirátů. Pečlivě studujeme všechny podklady a rozhodujeme se na základě všech dostupných informací. Pokud jich pro naše rozhodnutí nemáme dost, sháníme další, ptáme se, zjišťujeme okolnosti.

O naší práci chceme dále informovat a můžete se nás i na cokoli ptát.

Sledovat nás můžete na Facebooku, Twitteru a na webu. Kontaktovat nás můžete buď přímo, nebo přes krajské expertní týmy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.