Již pátý ročník charitativního hudebního projektu Autumn Night Katovice se uskutečnil na sklonku listopadu roku 2017 v kulturním domě Městyse Katovice. Pořadatelský tým dobrovolníků spolku Rally Fans Katovice a hudební kapely Riverside Project se rozhodl výtěžek z pátého ročníku věnovat Dětskému domovu ve Volyni. I díky kapelám (RightNow, GangstaSKA, Riverside Project, Pirates of the Pubs a Cela pro Klárku), které se v rámci vystoupení vzdaly honoráře, nebo hrály za náklady spojené s cestou, se podařilo vybrat rekordní výtěžek 41 753 korun, který byl předán do rukou ředitele Dětského domova ve Volyni dne 20. 2. 2018. V rámci koncertu proběhla již tradičně prodejní výstava výrobků dětí z Dětského domova, při které se podařilo prodat výrobky za dalších necelých 4 tisíce korun. Charitativního koncert navštívilo zhruba 200 lidí. Hlavními partnery akce jsou již tradičně Česká Pirátská strana a Městys Katovice a DR servis.

Reakce pana ředitele Dětského domova Jiřího Pána: „Musím říct, že výše daru šokovala, protože jsem už dlouho takovou to částku jako dar neviděl. Pro rozvoj a péči o děti je každý finanční prostředek dobrý. Státní prostředky jsou v podstatě účelově dané – stravování, ubytování, elektrika, otop a tak dále. Ze státního rozpočtu si musíme vytvořit určitou část proto, abychom mohli nadstandardně působit na děti. Ať už je to třeba výjezd na lyžařský výcvik, nakupování sportovního vybavení a pokud máme tuto možnost získat finanční prostředky jinde, tak nám to moc pomůže, jelikož můžeme ty státní prostředky trošičku, jak se říká zatlačit zpátky a využít je třeba pro rozvoj domu a jeho zařízení a na tyto mimoškolní aktivity použít tyto darované prostředky od sponzora.“

Martin Mazuch – hlavní organizátor, předseda spolku Rally Fans Katovice: „Rád bych poděkoval hlavně všem dobrovolníkům ať už z našeho spolku nebo kapely Riverside Project a samozřejmě dalším přátelům, kteří se k nám každoročně připojí a pomůžou s organizací této akce. Bez nich bychom se nikdy nedostali tak daleko, že po pátém ročníku charitativního projektu Autumn Night jsme v součtu předali něco málo přes 125 tisíc korun potřebným. Na místě je poděkovat také dlouhodobému partnerovi, kterým je Městys Katovice, a za poslední tři roky Česká Pirátská strana.“

Lukáš Kolářík - poslanec parlamentu ČR, Česká Pirátská strana, místopředseda spolku Rally Fans Katovice: „Česká Pirátská strana vstoupila do tohoto projektu před třemi lety, kdy v rámci participativního rozpočtu dostala akce prostředky pro úhradu nákladů. Jelikož akce prokazovala úspěch i v dalších letech, rozhodli jsme se ji nadále podporovat přímým darem z našeho rozpočtu a tím jsme pomohli pořadateli navýšit výtěžek, který byl předán potřebným."

Ivan Křešnička – frontman kapely Cela pro Klárku: „Všechny kapely našeho ražení si vydělají peníze maximálně na náklady spojené s jízdou na koncerty, případně jsme schopni vydat nějaké cédéčko, nebo natočit videoklip. Rozhodně nás to neobohacuje nebo snad neživí. Není nic hezčího než někomu pomoci tím co umíme a jsme rádi, že jsme byli na Autumn Night 2017 pozváni, protože ta hlavní tíha je na pořadatelích, pro ně je to obrovská práce a pro nás je to radost, dojet na koncert, zahrát si a ještě vědět, že to někomu pomůže.“