Charitativní koncert Autumn Night Katovice 2017 přinesl Dětskému domovu ve Volyni přes 45 tisíc korun

Charitativní koncert Autumn Night Katovice 2017 přinesl Dětskému domovu ve Volyni přes 45 tisíc korun

Již pátý ročník charitativního hudebního projektu Autumn Night Katovice se uskutečnil na sklonku listopadu roku 2017 v kulturním domě Městyse Katovice. Pořadatelský tým dobrovolníků spolku Rally Fans Katovice a hudební kapely Riverside Project se rozhodl výtěžek z pátého ročníku věnovat Dětskému domovu ve Volyni. I díky kapelám (RightNow, GangstaSKA, Riverside Project, Pirates of the Pubs a Cela pro Klárku), které se v rámci vystoupení vzdaly honoráře, nebo hrály za náklady spojené s cestou, se podařilo vybrat rekordní výtěžek 41 753 korun, který byl předán do rukou ředitele Dětského domova ve Volyni dne 20. 2. 2018. V rámci koncertu proběhla již tradičně prodejní výstava výrobků dětí z Dětského domova, při které se podařilo prodat výrobky za dalších necelých 4 tisíce korun. Charitativního koncert navštívilo zhruba 200 lidí. Hlavními partnery akce jsou již tradičně Česká Pirátská strana a Městys Katovice a DR servis.

Reakce pana ředitele Dětského domova Jiřího Pána: „Musím říct, že výše daru šokovala, protože jsem už dlouho takovou to částku jako dar neviděl. Pro rozvoj a péči o děti je každý finanční prostředek dobrý. Státní prostředky jsou v podstatě účelově dané – stravování, ubytování, elektrika, otop a tak dále. Ze státního rozpočtu si musíme vytvořit určitou část proto, abychom mohli nadstandardně působit na děti. Ať už je to třeba výjezd na lyžařský výcvik, nakupování sportovního vybavení a pokud máme tuto možnost získat finanční prostředky jinde, tak nám to moc pomůže, jelikož můžeme ty státní prostředky trošičku, jak se říká zatlačit zpátky a využít je třeba pro rozvoj domu a jeho zařízení a na tyto mimoškolní aktivity použít tyto darované prostředky od sponzora.“

Martin Mazuch – hlavní organizátor, předseda spolku Rally Fans Katovice: „Rád bych poděkoval hlavně všem dobrovolníkům ať už z našeho spolku nebo kapely Riverside Project a samozřejmě dalším přátelům, kteří se k nám každoročně připojí a pomůžou s organizací této akce. Bez nich bychom se nikdy nedostali tak daleko, že po pátém ročníku charitativního projektu Autumn Night jsme v součtu předali něco málo přes 125 tisíc korun potřebným. Na místě je poděkovat také dlouhodobému partnerovi, kterým je Městys Katovice, a za poslední tři roky Česká Pirátská strana.“

Lukáš Kolářík - poslanec parlamentu ČR, Česká Pirátská strana, místopředseda spolku Rally Fans Katovice: „Česká Pirátská strana vstoupila do tohoto projektu před třemi lety, kdy v rámci participativního rozpočtu dostala akce prostředky pro úhradu nákladů. Jelikož akce prokazovala úspěch i v dalších letech, rozhodli jsme se ji nadále podporovat přímým darem z našeho rozpočtu a tím jsme pomohli pořadateli navýšit výtěžek, který byl předán potřebným."

Ivan Křešnička – frontman kapely Cela pro Klárku: „Všechny kapely našeho ražení si vydělají peníze maximálně na náklady spojené s jízdou na koncerty, případně jsme schopni vydat nějaké cédéčko, nebo natočit videoklip. Rozhodně nás to neobohacuje nebo snad neživí. Není nic hezčího než někomu pomoci tím co umíme a jsme rádi, že jsme byli na Autumn Night 2017 pozváni, protože ta hlavní tíha je na pořadatelích, pro ně je to obrovská práce a pro nás je to radost, dojet na koncert, zahrát si a ještě vědět, že to někomu pomůže.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.