Budějovičtí Piráti zvou další strany ke kulatému stolu: tématem bude sportovní hala

31. ledna 2019
Budějovičtí Piráti zvou další strany ke kulatému stolu: tématem bude sportovní hala

Českobudějovičtí Piráti dlouhodobě kritizují záměr hnutí ANO zbourat sportovní halu na Dlouhé louce. Poukazují na četné nestandardní skutečnosti, které celý projekt doprovázejí. Mezi zásadní patří neustále se navyšující cena celého projektu, dnes již na úrovni bezmála 700 milionů, nedávné zrušení části stavebního povolení krajským úřadem, absence architektonické soutěže či samotná geneze projektu, který nebyl dostatečně veřejně diskutován.

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Lukáš Mareš k tomu podotýká: „Čím blíž je termín realizace, tím více kostlivců vypadává ze skříně. Nedávno jsem se dozvěděl, že projekt nového multifunkčního centra vychází z obdobného projektu pro jiné město a je tak lajdácky připravený, že se projektant z Ateliéru 8000 ani neobtěžoval přepsat její nadpis. Část darovaného projektu tak nese hrdé označení – Karlovy Vary. Proti lázeňským městům nic nemám, ale pan náměstek Konečný svými činy opět dokládá, že neví, co dělá. Nerad bych, aby se opakovala stejná písnička, jako u nedávné kauzy MHD v Krajinské. Pan náměstek také celou dobu tvrdil, že je všechno v pořádku. Nakonec to byl až soud, který řekl, že není. Přehnaná zarputilost pana Konečného město jedině ztrapňuje.“

Na základě všech těchto skutečností mají Piráti v plánu vyhlásit k otázce bourání sportovní haly na Dlouhé louce místní referendum tak, aby o dané otázce mohli rozhodnout sami občané. Jednou z cest, jak toho docílit, je přesvědčit ostatní strany v zastupitelstvu o výhodách takového postupu.

“Společně s ODS proto chceme uspořádat diskuzi stran v zastupitelstvu, vyjma hnutí ANO, u kulatého stolu a ještě jednou si o situaci demolice sportovní haly a případného vypsání místního referenda k této otázce promluvili. Máme v plánu pozvat všechny strany zastupitelstva, které se v minulém volebním období, či v rámci předvolební kampaně, o záměru demolice sportovní haly vyslovovaly pochybnosti. Věříme, že oslovení naše pozvání přijmou,” dodává Lukáš Mareš.

Více informací na stránkách: www.zachranhalu.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.