Budějovičtí Piráti se vyjadřují ke vzniku Rady města v Českých Budějovicích

Budějovičtí Piráti se vyjadřují ke vzniku Rady města v Českých Budějovicích

Prohlášení Zastupitelského klubu Pirátů ke vzniku rady města České Budějovice na období 2018 – 2022

Česká pirátská strana s podporou zelených a nestraníků získala v říjnových volbách do zastupitelstva v Českých Budějovicích šest mandátů. Stala se tak čtvrtou nejsilnější stranou ze čtrnácti kandidujících subjektů v komunálních volbách. V následných třech týdnech po volbách vedla jednání se všemi stranami, které získaly zastoupení v zastupitelstvu. V souladu s povolební strategií jim nabídla vytvoření poměrného zastoupení v radě i koaliční spolupráci na užším základě. Ani jedna z nabídek nebyla přijata.

Ke koalici ANO, OPB, STAN-ČiB a Společně pro ČB zaujmou Piráti postoj opozice s významným programovým průnikem. Ten spatřujeme například v oblasti naplňování některých záměrů Strategického plánu města, výstavby komunálních bytů, péče o veřejný prostor a zklidnění dopravy na centrálním náměstí. Vítáme snahu koalice podpořit rozvoj nových informačních technologií a také nových metod účasti občanů na veřejné správě. Za nedostatek v koaličním programu považujeme absenci závazku ke zřízení městských čtvrtí a uplatnění místního referenda.

Náš základní požadavek, aby v koaliční radě města neměly převahu subjekty minulé koalice, byl naplněn. Jsme tedy připraveni vznik takovéto rady tolerovat anebo podpořit formou volného hlasování členů našeho zastupitelského klubu. Očekáváme naopak, že rada umožní realizaci některých našich programových bodů. Jsme připraveni vést a obsahově spoluurčovat radou města navrhovaný výbor pro veřejnou správu a informační technologie. V zájmu transparence rozhodovacích procesů a kontroly rady budeme usilovat o přiznání statutu stálého hosta rady zástupci nebo zástupcům všech opozičních stran.

MUDr. Lukáš Mareš \ předseda zastupitelského klubu Pirátů v Českých Budějovicích

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Zveme vás na Krajské fórum do Tábora

Už tuto neděli zakotvíme v Táboře! Čeká nás tu Krajské fórum a máme připravený opravdu nabitý program. Dopoledne nás totiž čeká procházka s táborskými Piráty, v čele s Martinem Maredou. Sejdeme se už v 9:45 u sportovní haly Mír a podíváme se na zajímavé investice města.