V prosinci jsem se znovu na pozvání místních zúčastnil zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň. Nebudu se k němu podrobně vracet, ale hlavní projednávaný bod, rozpočet obce, mě inspiroval k napsání této poznámky, která neplatí jen pro prosinec a jen pro Přední Výtoň, ale pro jednání orgánů samospráv vůbec.

Předložený a schválený návrh rozpočtu totiž neobsahuje žádné konkrétní údaje k plánům obce, na co prostředky vynaložit. Pohledem na internetové stránky se dozvíme, že zastupitelé vyčlenili například 8,2 mil., 100 tis., 4,5 mil., 500 tis., 1 mil., 1,2 mil., 250 tis., 700 tis. a 860 tis. Kč na jednotlivé „budovy, haly a stavby“. Ale nedozvíme se, co se za jednotlivými položkami skrývá. Kdyby šlo například o 9 obecních holubníků z různých slitin drahých kovů, asi bych jako občan protestoval proti mrhání veřejných prostředků.

Ano, občan se může zeptat na zastupitelstvu, jak se také stalo, ale nemyslím si, že ptát se řádek po řádku na 14 stran takovýchto čísel je efektivním trávením času několika desítek lidí, navíc v době pandemie a těsně před samotným hlasováním, bez možnosti kvalitní přípravy případného alternativního návrhu. A ano, aby návrh zastupitelé odhlasovali, potřebují s ním být seznámeni hlavně oni. Jenže k čemu je potom zasedání zastupitelstva veřejné? A proč návrh rozpočtu visí předem na stránkách, když z něj konkrétní věci nelze vyčíst? Odpověď je jednoduchá – vyžaduje to zákon.

Co už zákon v tomto a mnoha dalších případech nechává na samotných zastupitelích, je, nakolik dají voličům nahlédnout do své činnosti, aby je přesvědčili o tom, že rozhodují v jejich zájmu. Ale pokud přijmeme, že občanům do rozpočtu nic není a že vše se má vyřešit na uzavřené poradě, stane se z veřejného zasedání zastupitelstva jen vyprázdněný rituál.

Toto rozhodně není problém jen jedné obce. Naopak, jde spíše o standard. A samozřejmě věřím, že zastupitelé o tom, že 6 milionů korun vyčerpají z rezerv a že i běžný provoz obce budou sanovat z prodeje obecního majetku, rozhodli dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale vůbec se nedivím tomu, když některé z občanů dostupné materiály prostě nepřesvědčí. A přitom by stačilo třeba do tabulky doplnit konkrétní názvy položek...

Dan Leština

člen Zastupitelstva Jihočeského kraje, Piráti