Stanislav Metelka

Pocházím z Olomouce a o veřejnou hromadnou dopravu ve všech jejích podobách s důrazem na dopravu drážní nejen u nás v Česku jsem se zajímal již od malička, mé kroky tedy logicky vedly na půdu ČVUT Fakulty dopravní, kde jsem vystudoval obor Logistika a řízení dopravních procesů se zaměřením na dopravní technologii a provoz. Již v rámci studia jsem se podílel na zpracování podkladů pro organizaci dopravy, např. vyhodnocování sčítání cestujících nebo na vědecko-výzkumných projektech. Mým odborným zájmem je problematika vlakotramvají, kterou jsem měl možnost poznat zblízka během studijního pobytu v Karlsruhe, městě s vůbec nejrozsáhlejším provozem tohoto dopravního prostředku na světě. Vedle pokračujícího doktorského studia jsem taktéž působením u středočeského organizátora dopravy IDSK spolupracoval na koncepci rozvoje regionální železnice a měl tak možnost získat zkušenosti s procesem modernizace železnice, který u nás probíhá pohříchu příliš pomalu. Velmi rád přenáším dobré zkušenosti a know-how ze zahraničí k nám, proto jsem se dále v rámci stáže na Institutu plánování regionální a dálkové dopravy v Drážďanech zabýval také možným nasazením autobusů s alternativními pohony na regionální linky.

Pokud se zrovna nenacházím na cestách nějakým motorizovaným dopravním prostředkem nejen za historickými zajímavostmi, potkáte mne na koloběžce nebo v bazénu.