Sandrik Bednář

Tajemník krajského zastupitelského klubu

Sandrik Bednář (*16. srpna 1994, Jindřichův Hradec) je tajemník zastupitelského klubu Pirátů Jihočeského kraje a člen komise pro cestovní ruch města České Budějovice. Dále též pedagog, historik, skaut a zdravotnický instruktor ČČK.

Vyrůstal v městečku Nová Včelnice. Zde se stal členem skautského oddílu, ve kterém prošel řadou pozic až po vedoucího oddílu, který posléze osm let vedl. Tuto zkušenost považuje za nejvíce formující ve svém životě, jak z hlediska získávání morálních hodnot a vztahu k přírodě, tak z hlediska rozvoje dovedností jako je vedení týmu, plánování, finanční řízení, práce se zpětnou vazbou a mnoha dalších.

Vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci, kde také aktivně působil jako zdravotník Českého červeného kříže, dnes již jako zdravotnický instruktor, který příležitostně školí firmy a školy. Po maturitě studoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor matematika a dějepis, na které v roce 2017 získal bakalářský titul. Během navazujícího studia také studoval na University of Malta, Faculty of Arts (semestr 2019/2020) v rámci programu Erasmus+. Posléze krátce učil, dlouhodobě se věnuje problematice formálního i neformálního vzdělávání.

Nyní působí jako tajemník zastupitelského klubu Pirátů Jihočeského kraje a snaží se být maximálně nápomocen tomu, aby Jihočeský kraj byl lepším místem k životu. O práci tajemníků říká:
"Jejich revírem jsou tabulky a informační kanály.
Jejich tempo je vražedné.
Jejich protivníci jsou padající internet, výpadek elektřiny a odstávky systémů.
Krajští tajemníci pracují ve dne v noci.
Jejich úkolem je poskytovat servis krajským zastupitelům...“
Kromě toho zastává pozici člena komise pro cestovní ruch města České Budějovice a člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Jihočeského kraje.

Ve volném čase rád sportuje – běhá, hraje hokej a florbal, také ho můžete spatřit jezdit na kole nebo na motorce.

Příjmy z veřejných rozpočtů