Svatomír Mlčoch

právník - advokát

Svatomír Mlčoch (* 27.července 1955) je čestným členem Strany zelených V Českých Budějovicích žije od roku 1983 (předtím na Moravě a v Praze). Od roku 1983 se zúčastní aktivně enviromentálních veřejných aktivit. Vystudovaný právník se specializačním studiem v oboru ochrany životního prostředí a památkové péče. Pracovně působil v legislativě životního prostředí i jako advokát (do současnosti) a externí vyučující práva ŽP.

Je spoluautorem návrhu několika přijatých zákonů na ochranu životního prostředí, především zákona na ochranu přírody a krajiny. Publikoval více než tři desítky odborných článků či studií na téma práva životního prostředí.V roce 1998 koordinoval přípravu Státního programu ochrany přírody a krajiny. V létech 1998 – 2006 byl členem Legislativní rady vlády. Je členem rozkladové komise MŽP V minulosti obdržel cenu Ministra životního prostředí a cenu Nadace Charty 77.

Politicky angažován od roku 1989 – jako signatář petice Několik vět, spoluzakladatel Občanského fóra v Českých Budějovicích a spoluzakladatel Strany zelených v jižních Čechách, jejíž kandidátku vedl ve volbách do České národní rady v roce 1990. Od roku 2002 pravidelně kandiduje na kandidátkách Zelených v komunálních i parlamentních a krajských volbách. Dvakrát byl zvolen do zastupitelstva v Českých Budějovicích. V létech 2006 – 2010 byl předsedou klubu zastupitelů „Zelení a otevřená společnost“ v Českých Budějovicích. Obdržel cenu ministra životního prostředí a cenu Nadace Charty v oblasti životního prostředí.

Je stoupencem a propagátorem úzké spolupráce názorově slučitelných proudů ve veřejném a politickém životě, preferuje spojování sil před jejich rozdělováním či tříštěním. Sympatizuje s pirátským politickým hnutím, zejména jeho názory v oblasti autorských práv

Kontakt email: mlcoch@cb.gin.cz facebook: https://www.facebook.com/svatomir.mlcoch

svatomir-mlcoch


Lidé

Jiří Roubíček
Jiří Roubíček člen Zastupitelstva Jihočeského kraje, člen krajské komise pro cestovní ruch a člen finančního výboru Tábor.
Michal Horák
Michal Horák databázový administrátor
Poznejte celý náš tým