Jan Novák

Pirát, projektový a event manažer

Jan Novák (*19. 1. 1991) se narodil v Českých Budějovicích a většinu svého života strávil v Týně nad Vltavou. V současné době je členem zastupitelstva Jihočeského kraje a města Týn nad Vltavou, v rámci Jihočeského kraje je předsedou Kontrolního výboru zastupitelstva kraje a členem kulturní komise rady kraje. V České pirátské straně byl dlouhodobým členem Kontrolní komise, založil MS Českobudějovicko, jehož je předsedou, v době parlamentních voleb 2017 byl vedoucím Personálního odboru Pirátů. Pracoval jako projektový manažer v IoT, nyní je „evenťák“ ve firmě prodávající zemědělskou techniku. Vystudoval Střední odbornou školu elektrotechnickou – Centrum odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou, kde odmaturoval jako programátor. V dalším vzdělávání se ovšem rozhodl pokračovat jiným směrem, a proto vystudoval bakalářský dvouobor Politologie + Historie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, studium ukončil obhájením bakalářské práce na téma Česká pirátská strana. Studoval navazující magisterské studium Politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Během studií přičichl jak k elektrikářské, tak k IT praxi, pracoval v lese (i jako pěstební dělník) a na stavbě, objevil se i „ve službách“ organizací Amnesty International či Člověk v tísni. Do Pirátské strany vstoupil v roce 2010, v tomtéž roce pak poprvé kandidoval v komunálních volbách za Pirátskou stranu v Týně nad Vltavou. Po volbách se stal radním města pro IT a občanskou angažovanost, na tento post rezignoval po pirátském odchodu z koalice. Pirátem se stal proto, že věří ve svobodomyslnou, otevřenou, sociálně liberální společnost a v právo každého z nás na spolupodílení se na dalším směřování společnosti.

Zajímá se o politologii, ať již co se týká politické filosofie, sociologie a marketingu, ale není mu cizí ani čistě komparativní politologie. Ze studia historie se nejvíce zabýval obdobím vzniku politických stran, politickými ideologiemi a totalitními systémy (vč. autoritativních) či životem běžného občana v takovýchto státech, a i proto je proti veškerému sledování osob a kontrole jejich pohybu. Mezi jeho další záliby patří sledování aktuální politické situace, četba, turistika, divadlo, hudba, kultura (hmotná i nehmotná), kinematografie a sport (zejm. volejbal, box a historický šerm). Má rád, jako správný pirát, RUM, ale i skotskou.

Historie

 • 2014–2015 člen Kontrolní komise
 • 2015–2017 předseda MS Českobudějovicko
 • 2017 vedoucí Personálního odboru
 • 2017–2020 místopředseda MS Českobudějovicko
 • 2018–2020 člen Kontrolní komise
 • 2018–doposud člen zastupitelstva města Týn nad Vltavou
 • 2018–2020 neuvolněný člen rady města Týn nad Vltavou
 • 2020 místopředseda Kontrolní komise
 • 2020–doposud člen zastupitestva Jihočeského kraje
 • 2020–doposud neuvolněný předseda Kontrolního výboru zastupitelstva Jihočeského kraje
 • 2020-2023 člen kulturní komise rady kraje
 • 2021-2022 Předseda MS Českobudějovicko

Mé příjmy z veřejných zdrojů