Veronika Kovářová

architektka, urbanistka

Jsem architektka, která se zaměřila na spolupráci komunálních politiků s architekty a urbanisty. Studuji doktorské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Zpracovávám disertační práci s cílem popsat možnosti, jak zlepšit kvalitu života na venkově. Pořádám odborné exkurze pro studenty. Angažuji se v osvětě v oblasti udržitelného rozvoje a stavebnictví.

Jedním z mých cílů je vytvoření platformy pro aktivní spolupráci a synergii mezi odborníky z krajinné ekologie, zemědělství, lesnictví, ochrany přírody a urbanismu venkova a aplikace této platformy do strategických plánů municipalit. Při studiích na vysoké škole jsem brigádničila jako průvodce na zámcích, doučovala matematiku a pracovala jako grafik pro komerční i nekomerční klienty. Opakovaný lockdown mě inspiroval k vytvoření vzdělávacího rozcestníku zdarma přístupných online zdrojů www.kdeseucit.cz, kam soustřeďuji odkazy nejen z běžného učiva, ale i z učiva uměleckých škol, volnočasových vzdělávacích aktivit a kulturních institucí.

Již více než deset let organizuji Šperkařské a Řemeslné workshopy ve Volyni, tvůrčí dílny pro děti i dospělé. www.sperkarskyworkshop.cz

Nejvíce mě baví práce s dětmi a jejich vzdělávání formou her, které rovnou testuji na mých třech ratolestech.

Mé příjmy z veřejných zdrojů