Aktuality "environmentální vzdělávání"

Podařilo se navýšit finance do environmentálního vzdělávání

Podařilo se navýšit finance do environmentálního vzdělávání

O environmentálním vzdělávání se mimo jiné jednalo na posledním krajském zastupitelstvu. V rámci programových dotací Jihočeského kraje pro rok 2022 se váhalo, zda dotaci na environmentální vzdělávání po loňském výpadku obnovit. A to i přes to, že to doporučovala nově schválená koncepce pro environmentální vzdělávání v kraji. Na navrácení dotace se také jednohlasně shodl i Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, kam jsem tento bod o výpadku ve financování přinesla. Vše nakonec dopadlo zdárně a programová dotace ve výši 2 milionů bude! Jsme rádi, že koalice podpořila náš podnět na navrácení. Dotační titul na environmentální vzdělávání přispěje školám a dalším organizacím na realizaci projektů, které pomáhají dětem a veřejnosti pochopit některé souvislosti dějů v prostředí.

Krajské zastupitelstvo dnes schválilo novou koncepci environmentální výchovy, Lucie Korytářová upozornila na nedostatečné investice do tohoto oboru vzdělávání

Krajské zastupitelstvo dnes schválilo novou koncepci environmentální výchovy, Lucie Korytářová upozornila na nedostatečné investice do tohoto oboru vzdělávání

Na posledním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byla schválena koncepce environmentální výchovy. Piráti se zasadili o to, aby v ní nebyly formulace, které by zastavily navyšování investic do tohoto odvětví vzdělávání, což by ve výsledku vlivem inflace znamenalo jejich postupné snižování.

Další štítky