Aktuality "krajské zastupitelstvo"

Krajské zastupitelstvo schválilo vybrané projekty z dotačního programu na environmentální vzdělávání – více než 1000 dětí se dostane na pobytové výukové programy do přírody

Krajské zastupitelstvo schválilo vybrané projekty z dotačního programu na environmentální vzdělávání – více než 1000 dětí se dostane na pobytové výukové programy do přírody

Na posledním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byly schváleny konkrétní projekty z dotačního programu na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). Tento program dlouhodobě podporuje krajská zastupitelka Lucie Korytářová, která upozorňuje na to, že dotační tituly by potřebovaly lepší propagaci a konkrétně EVVO pak navíc finanční kontinuitu.

Regionální potraviny ve školách jsou prioritou Pirátů, vyjednali jsme podporu šetrného zemědělství

Regionální potraviny ve školách jsou prioritou Pirátů, vyjednali jsme podporu šetrného zemědělství

Dnes byl představen portál pro jihočeské zemědělce a školní jídelny, jehož cílem je snazší propojení tohoto řetězce bez zbytečných mezičlánků. Vzhledem k tomu, že Piráti byli jedinou stranou, která měla tento návrh ve svém programu pro krajské volby, tak samozřejmě princip nadále podporují. Zásadní je pro ně uživatelská přívětivost pro obě strany a zvýhodnění šetrně produkovaných potravin.

Jihočeští Piráti navrhují změnu přístupu k zadržování vody - potřebujeme ji přímo v půdě, ne v nádržích

Jihočeští Piráti navrhují změnu přístupu k zadržování vody - potřebujeme ji přímo v půdě, ne v nádržích

Během dubnového jednání krajského zastupitelstva jeho členové schválili financování výstavby několika malých vodních nádrží v rámci dotačního programu „Podpora zvýšení retence vody v krajině“, který s poznámkou svými hlasy podpořili také Piráti. Jak upozorňuje zastupitel Dan Leština, vodu je ale potřeba zadržovat především v půdě, nikoli jen v nádržích.

Jihočeští Piráti odmítli nehospodárné rozdělení dotace pro kemping a karavaning, na jednání krajského zastupitelstva hlasovali proti

Jihočeští Piráti odmítli nehospodárné rozdělení dotace pro kemping a karavaning, na jednání krajského zastupitelstva hlasovali proti

Podle krajského zastupitele Jiřího Roubíčka (Piráti) není problém v samotném dotačním programu pro kemping a karavaning, ale v tom, jakým způsobem došlo k rozdělení peněz pro jednotlivé subjekty, které se do programy přihlásily. Sumy peněz a nereflektování hodnocení jednotlivých žádostí pak jasně ukazují na nehospodárné a neefektivní hospodaření vedení kraje.

Jihočeští Piráti podpořili jihočeské zemědělce, požadují ale narovnání podmínek pro všechny organizace

Jihočeští Piráti podpořili jihočeské zemědělce, požadují ale narovnání podmínek pro všechny organizace

Na posledním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byla schválena individuální dotace Regionální agrární komoře ve výši 1 900 000 Kč, která poslouží k úhradě činností, které komora vykonává s cílem podpory zemědělství v kraji. Piráti tuto dotaci svými hlasy podpořili, požadují ale úpravu, kterou připomněl zastupitel Dan Leština a zároveň navrhl doplňující usnesení, které však nebylo zastupitelstvem přijato.

Jihočeští Piráti navrhují podpořit spolky a obce v péči o jihočeskou krajinu, ohrožené druhy i toulavé kočky

Jihočeští Piráti navrhují podpořit spolky a obce v péči o jihočeskou krajinu, ohrožené druhy i toulavé kočky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo podporu mysliveckým, včelařským a rybářským sdružením, záchranným stanicím pro ohrožená zvířata a dále obcím na výsadbu zeleně. To jihočeští Piráti podpořili svými hlasy, nicméně k programu mají řadu konkrétních připomínek, které dosud nebyly zapracovány. Zejména je to rozšíření okruhu možných dotovaných projektů.

Jihočeští Piráti podpořili plán dopravní obslužnosti a budou se dále podílet na vzniku integrovaného dopravního systému

Jihočeští Piráti podpořili plán dopravní obslužnosti a budou se dále podílet na vzniku integrovaného dopravního systému

Na dnešním jednání krajského zastupitelstva podpořili Piráti svými hlasy Plán dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Ten počítá mimo jiné se zaváděním integrovaného dopravního systému (dále jen IDS), který Jihočeský kraj jako poslední ze všech krajů nemá na celém svém území a na jehož vzniku se budou Piráti podílet.

Martin Kákona: Rozhodujeme se podle faktů tak, aby z toho měl prospěch co největší počet občanů kraje

Martin Kákona: Rozhodujeme se podle faktů tak, aby z toho měl prospěch co největší počet občanů kraje

Ing. Martin Kákona, Ph.D. je výzkumník a vývojář elektroniky v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR, předseda jihočeské pobočky České astronomické společnosti, člen České pirátské strany a zastupitel Jihočeského kraje. Zde se zabývá především infrastrukturou, v minulosti upozornil na několik důležitých témat z oblasti dopravy a snaží se tak i z opozice prosazovat pirátský program.

Josef Soumar: Politici by měli být odpovědní za svá rozhodnutí, chci kraj prosperující, transparentně hospodařící a efektivní

Josef Soumar: Politici by měli být odpovědní za svá rozhodnutí, chci kraj prosperující, transparentně hospodařící a efektivní

Josef Soumar je odborníkem na rozpočtování a finance, současně je lektorem finanční gramotnosti a podnikatelem. Ve svém oboru se věnuje osobním a podnikovým financím se zaměřením na investice, finanční plánování, honorované poradenství a správu a ochranu majetku. V politice se dlouhodobě věnuje veřejným financím, je zastupitel města Písku a Jihočeského kraje, kde je také členem finančního a hospodářského výboru.

Další štítky