JDE O NÁŠ ČAS

Moderní infrastruktura je pro nás základem moderní společnosti. Obíhat mají informace, ne lidé. Zavedeme eGovernment do praxe, podpoříme otevřené sdílení dat. Pomocí moderního přístupu a technologií snížíme byrokracii. Zajistíme snadnější komunikaci s krajským úřadem. Každý občan musí mít možnost, nikoliv povinnost, využívat nové technologie.

Zasadíme se o dostavbu základních dopravních spojnic. Zavedeme vstřícný a hlavně funkční integrovaný dopravní systém. Posílíme dopravu mezi okresními městy i spoje do menších sídel. Zvýšíme provázanost autobusů se železnicí. Dopravní obslužnost musí pokrývat celé území kraje i všechny občany.

Skoncujeme se současnou praxí, kdy se staví nekoncepčně. Zefektivníme a zrychlíme infrastrukturní stavby. Ty budeme koordinovat společně s dalšími organizacemi. Zohledníme požadavky zachování krajinného rázu a přírodních lokalit daného regionu.

Navrhni úpravu