JDE O NAŠE PENÍZE

Nepřipustíme zbytečné plýtvání a zadlužování. Prosadíme vyrovnané, odpovědné a efektivní hospodaření, a to včetně vytváření rezerv na plánované klíčové investice kraje. Zprůhledníme financování a pohlídáme toky krajských financí. Prosadíme revizi stávajících smluv a pravidelných výdajů kraje. Při výběru nových dodavatelů uplatníme moderní nástroje pro veřejné zakázky. Dohlédneme na kvalitu veřejných služeb.

Podpoříme lokální podnikatele, živnostníky a producenty potravin. Kraj má mnoho nástrojů, jak jim pomáhat nejen s ohledem na současný krizový stav, ale i dlouhodobě. Chceme, aby krajem zřizované školy, nemocnice, sociální zařízení a instituce v co největší možné míře nakupovaly od lokálních zemědělců a producentů. Podpoříme tím jak regionální ekonomiku, tak i pestrost zemědělské produkce a krajiny jako takové.

Navrhni úpravu