OBECNÉ PRINCIPY PIRÁTSKÉ POLITIKY

Chceme používat moderní technologie a procesy na cestě k maximální efektivitě. Budeme se za všech okolností stavět proti klientelismu a korupci. Jsme transparentní, otevření, a tím i čitelní a důvěryhodní. Neděláme politiku v zájmu mocenských skupin ani vybraných jednotlivců. Ctíme demokracii a podle toho se také chováme.

Navrhni úpravu