Bc. Jiří Roubíček

Jiří Roubíček (6. června 1986 v Písku). Celý život žije v Táboře. Nyní je předseda MS Piráti Tábor. Je členem finančního výboru a členem dozorčí rady městské společnosti Bytes v Táboře.*

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a stavební v Táboře a dokončil bakalářské studium na ČZU v Praze na Provozně ekonomické fakultě. Nyní studuje na stejné fakultě magisterské studium obor Veřejná správa a regionální rozvoj.

Je spoluzakladatel spolku Taboard, který se od roku 2007 stará o mládež a pořádání kulturních akcí spojené s extrémními sporty, jako je například skateboarding, BMX nebo aggressive inline.

Pracoval ve firmě Vodafone a spoluzaložil web www.flipshop.cz. Dnes pracuje jako živnostník v ubytovacích službách.

Aktuálně kandiduje do zastupitelstva Jihočeského kraje, a protože je provozovatelem penzionu v srdci starého Tábora, mezi svá témata řadí prioritně problematiku cestovního ruchu. Tato pro jižní Čechy důležitá oblast vyžaduje správný přístup a podporu podnikatelských příležitostí ve spojení s vytvářením atraktivních lokalit. Zároveň je však stejně nutné ulevit místům, které trpí pod přílišným náporem turistů. Jednou z cest je rozprostření turismu po celém regionu a přimět turisty, aby se v něm zdrželi víc než jedno odpoledne. Turismus musí být přínosem, nikoli přítěží!

Mezi další důležitá témata, kterým se věnuje, patří sport. Jeho velkým snem je šance na široce dostupnou a různorodou paletu sportovních příležitostí pro každé dítě našeho regionu. Proto je také jedním z trenérů skateboardingové školy v Táboře. Rovnost ve sportovních příležitostech pro handicapované, snaha vtáhnout amatérské sportovce i nesportovce do sportovních událostí, podpora sportovišť a klubů i v malých obcích, to jsou jen některé z bodů, jež by rád prosadil. Ať je sport součástí života každého z nás!

Kancelář
Hradební 2995/195
Tábor, 39001
ČR

Navrhni úpravu